Thứ ba,  30/11/2021

Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển cho Ngân hàng Chính sách

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, kế hoạch tín dụng chính sách của Nhà nước như sau: Tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng kế hoạch năm 2019 so với năm 2018 là 8%.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao.

Theo Chinhphu