Thứ năm,  09/12/2021

Thanh, kiểm tra về bảo hiểm xã hội: Đúng trọng tâm, trọng điểm

(LSO) – Thời gian qua, Phòng Thanh tra – Kiểm tra của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất và thường kỳ theo đúng trọng tâm, trọng điểm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thu nợ BHXH, góp phần vào kết quả chung của ngành.

Hiện nay, Phòng Thanh tra – Kiểm tra BHXH tỉnh có 7 cán bộ, viên chức, trong đó 6 viên chức có chứng chỉ bồi dưỡng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ông Đặng Văn Tuy, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo BHXH tỉnh về công tác thanh, kiểm tra phải  đúng trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh một số điểm chỉ đạo, để từ một điểm có thể xem xét, đánh giá được nhiều điểm và từ một cuộc có thể nắm bắt được nhiều điểm, nhiều vấn đề. Trong đó lựa chọn các đơn vị có dấu hiệu vi phạm để tổ chức thanh tra đột xuất và chọn các đơn vị có số lượng lao động đông, đơn vị có tỷ lệ nợ cao để thực hiện thanh, kiểm tra thường xuyên. Qua các cuộc thanh tra đột xuất và chuyên đề đã nắm bắt, chỉ ra các sai phạm về thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm tại các đơn vị, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đoàn Thanh tra của BHXH tỉnh thanh tra đơn vị có dấu hiệu vi phạm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty Cổ phần Mê Kông

Trong năm 2018, Phòng Thanh tra – Kiểm tra của BHXH tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra 274 đơn vị, đạt 195,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, thanh tra đột xuất 29 đơn vị sử dụng lao động, số tiền thu được từ các đơn vị nợ trên 1,75 tỷ đồng. Cùng với đó, thanh tra chuyên ngành 121 đơn vị, đạt 161,3%  kế hoạch; thanh tra, kiểm tra liên ngành 27 đơn vị, đạt 96,4% kế hoạch; kiểm tra 80 đơn vị sử dụng lao động, đạt 444,1% kế hoạch; kiểm tra nội bộ 3 đơn vị, đạt 75% kế hoạch; kiểm tra đại lý thu BHXH, đại diện chi trả 11 đơn vị, đạt 100% kế hoạch; kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh BHYT 3 đơn vị, đạt 75% kế hoạch.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 372 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền phải truy đóng trên 2,79 tỷ đồng; 16 lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian với số tiền phải điều chỉnh giảm trên 201 triệu đồng; 175 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng trên 351,5 triệu đồng; 4 lao động đóng thừa mức quy định với số tiền phải điều chỉnh giảm là trên 9,9 triệu đồng. Ngoài ra, qua các đợt thanh, kiểm tra cũng cho thấy: còn 10 đơn vị với 202 sổ BHXH chưa trả cho người lao động, 40 sổ BHXH ghi sai nội dung trên sổ, 1 lao động chưa được cấp thẻ BHYT năm 2018; 3 lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định; 2 cơ sở khám chữa bệnh chi sai quy định, phải thu hồi số tiền trên 98,7 triệu đồng về quỹ BHYT.

Anh Vũ Văn Nghĩa, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Mê Kông cho biết: Năm 2018, công ty được đoàn thanh tra của BHXH tỉnh thanh tra về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại công ty. Qua việc thanh tra, đơn vị đã nắm rõ hơn việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, kịp thời khắc phục để điều chỉnh đóng các chế độ cho người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Hồng Thịnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá: Năm 2018, Phòng Thanh tra – Kiểm tra đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra đột xuất và thanh tra theo chuyên đề, cùng với đó quan tâm đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh, kiểm tra. Kết quả, năm 2018, số tiền BHXH, BHYT, BHTN đã thu sau khi có kết luận thanh, kiểm tra là trên 2,86 tỷ đồng; số tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ (bao gồm cả tiền lãi) khi có quyết định thanh, kiểm tra trên 7,6 tỷ đồng.  Số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT các đơn vị đã nộp trên 4,52 tỷ đồng. Số tiền BHXH, BHTN, BHYT đã hoàn trả hoặc điều chỉnh giảm cho đơn vị do đóng sai đối tượng tham gia, do chi sai quy định… đã được thực hiện theo kết luận của các đoàn thanh tra.

Phát huy những kết quả đó, năm 2019, Phòng Thanh tra – Kiểm tra của BHXH tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời góp phần thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ các đơn vị nợ đọng, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao.

THANH HUYỀN