Thứ hai,  06/12/2021

Chuyển BHYT sang mã CB2 cần giấy tờ gì?

Ông Cấn Quang Nhiên (Hà Nội) nhập ngũ tháng 5/1972, xuất ngũ tháng 1/1976, là hội viên Hội cựu chiến binh, đang hưởng BHYT của người được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, mã số KC4.

Ông Nhiên hỏi, ông muốn chuyển sang chế độ BHYT của đối tượng cựu chiến binh mã số CB2 thì cần những giấy tờ gì và nộp ở đâu?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 3 và Tiết a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì ông được hưởng mã quyền lợi 2 theo đối tượng KC2.

Đề nghị ông cung cấp quyết định phục viên (xuất ngũ) trong đó thể hiện ông là quân nhân tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước cho BHXH huyện để được giải quyết.

Trường hợp ông muốn chuyển sang mã số CB2, ông liên hệ với Hội cựu chiến binh huyện và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để được hướng dẫn.

Theo Chinhphu