Chủ nhật,  28/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

LSO-Sáng nay (12/3), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).


Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH báo cáo,
giải trình làm rõ một số ý kiến của đoàn kiểm tra

Trong 2 tháng đầu năm năm 2019, ngành LĐTB&XH đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để xảy ra hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp tết.

Tổng kinh phí trợ giúp, thăm, tặng quà hộ nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán là 26,7 tỷ đồng. Kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động tại các doanh nghiệp. Cùng với đó, kịp thời xây dựng và ban hành chương trình năm 2019 của sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở và phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố với điều kiện thực tế của từng đơn vị; sớm hoàn thành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị Sở LĐTB&XH tập trung làm rõ thêm một số chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động việc làm, xuất khẩu lao động, những vướng mắc trong cơ chế hợp tác quản lý lao động; hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm; chất lượng giáo dục nghề nghiệp; kết nối với doanh nghiệp để cung ứng lao động; hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Đối với lĩnh vực người có công, rà soát những đối tượng chậm giải quyết chế độ chính sách; giải pháp cụ thể đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, vốn ngân sách trung ương cấp đối với một số dự án hiện còn tồn đọng, hoạt động của khu C tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra
tại Sở LĐTB&XH

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo Sở LĐTB&XH chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn, nhất là lĩnh vực dạy nghề. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện. Đảm bảo tiến độ tham mưu cho tỉnh các nội dung thuộc chương trình trọng tâm được UBND tỉnh giao.

Tăng cường chỉ đạo công tác lao động – việc làm; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở khảo sát thị trường lao động, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng của xã hội; quan tâm đào tạo có địa chỉ; trong dạy nghề, chú trọng các xã ở khu vực biên giới, đặc biệt khó khăn.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, đảm bảo tiền lương, bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng. Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện xã hội hóa trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động cộng đồng. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể luôn vững mạnh.

Về một số đề xuất, kiến nghị của sở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí và đề nghị sở phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

THANH HUYỀN