Thứ ba,  30/11/2021

Văn phòng UBND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT – TH tỉnh tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền

(LSO) – Chiều 15/3, Báo Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Lạng Sơn tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2018.

Trong năm 2018, Báo Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh và Đài PT-TH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nội dung quy chế phối hợp tuyên truyên truyền và quy chế phối hợp thực hiện chuyên mục cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác trên 2.000 văn bản và các thông tin liên quan phục vụ việc tuyên truyền trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và  hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh.

Báo Lạng Sơn và Đài PT-TH tỉnh đã đăng tải nhiều tin, bài, ảnh phản ánh các đầy đủ, chính xác, kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Riêng với chuyên mục cải cách TTHC, Báo Lạng Sơn đã đăng 55 tin, bài liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC. Đài PT – TH tỉnh đã thực hiện gần 30 chuyên mục với 180 tin, bài, phóng sự. Các chuyên mục được duy trì đều đặn tần suất 2 kỳ/tháng và 10 phút/chuyên mục.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nội dung các thông tin do 2 cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện được phản ánh trung thực, khách quan, chính xác và kịp thời đến người đọc, người nghe, người xem. Chuyên mục cải cách TTHC đã tập trung tuyên truyền về rà soát TTHC; trình công bố công khai; rà soát đơn giản hoá TTHC, đưa TTHC ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; những sáng kiến, cách làm hay trong đơn giản hoá TTHC tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tại các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó còn tích cực phản ánh những hạn chế trong kiểm soát TTHC; những trở ngại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế trong phối hợp tuyên truyền và thực hiện chuyên mục cải cách TTHC năm 2018.

Đồng thời thống nhất trong thời gian tới, Báo Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh và Đài PT-TH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung quy chế đã ký kết; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để phản ánh kịp thời, đa dạng, phong phú, chính xác đến công chúng.

MINH ĐỨC