Thứ bảy,  04/12/2021

Mô hình “5 hỗ trợ vươn lên” giúp thanh niên thoát nghèo

(LSO) – Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Tỉnh đoàn cụ thể hóa bằng mô hình “5 hỗ trợ vươn lên”. Từ mô hình này, nhiều thanh niên làm chủ hộ nghèo đã được giúp đỡ bằng giải pháp cụ thể.

Mô hình “5 hỗ trợ vươn lên” được Tỉnh đoàn triển khai từ năm 2018 nhằm cụ thể hóa chương trình giảm nghèo của tỉnh. Trong đó, việc giúp đỡ thanh niên làm chủ hộ nghèo được cụ thể hóa bằng các phần việc cụ thể như: thay đổi tư duy phát triển kinh tế; hỗ trợ kiến thức, phương thức sản xuất kinh doanh và giới thiệu việc làm; hỗ trợ nguồn lực (vốn, công cụ, tư liệu sản xuất…); tiếp cận các dịch vụ về công tác giảm nghèo; hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm.

Để triển khai mô hình có hiệu quả, Tỉnh đoàn đưa ra mục tiêu: cấp tỉnh giúp đỡ 10 hộ; mỗi huyện, thành đoàn giúp đỡ ít nhất 5 hộ; mỗi xã, phường thị trấn giúp đỡ 1 hộ thanh niên thoát nghèo. Bên cạnh giúp đỡ hộ nghèo do thanh niên làm chủ hộ thoát nghèo, Tỉnh đoàn còn đưa ra mục tiêu: cấp tỉnh xóa 10 nhà dột nát; mỗi huyện, thành đoàn huy động nguồn lực xóa 2 nhà dột nát.

Thanh niên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc khởi nghiệp bằng mô hình kinh doanh trà sữa

Trong năm 2018, toàn tỉnh đăng ký 210 thanh niên làm chủ hộ nghèo khởi nghiệp, giúp đỡ 38 mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Khó khăn nhất trong công tác giảm nghèo đối với thanh niên là thay đổi nhận thức và tư duy của hộ thanh niên thuộc diện nghèo. Nhiều hộ thiếu tư liệu, thiếu kỹ năng cũng như đất sản xuất nên dễ sinh tâm lý chán nản, không xác định được hướng đi trong phát triển kinh tế. Để họ chủ động vươn lên phát triển kinh tế, chúng tôi chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm sự và từng bước tuyên truyền, nâng cao nhận thức.

Để mô hình được triển khai có hiệu quả, Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ đoàn về tuyên truyền, kiến thức hỗ trợ giảm nghèo, khởi nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp với các ngân hàng tạo nguồn vốn cho thanh niên phát triển kinh tế.

Với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp bộ đoàn có phương pháp hỗ trợ cụ thể. Từ năm 2018 đến nay, đoàn thanh niên các cấp phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn khởi nghiệp giảm nghèo, hỗ trợ tiếp cận vốn vay cho 1.500 thanh niên khởi nghiệp. Tại lớp tập huấn, các thông tin về chế độ, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhu cầu thị trường được cung cấp giúp thanh niên có kiến thức và yên tâm sản xuất.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh phối hợp mở 34 lớp dạy nghề, 40 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 23.000 lượt thanh niên trên địa bàn tỉnh. Anh Đỗ Hồng Quân, cán bộ Ban Phong trào và Công tác Hội, Tỉnh đoàn cho biết: Các hộ có hoàn cảnh khó khăn được đăng ký giúp đỡ; sau khi khảo sát tình hình và tìm hiểu nguyên nhân cũng như nhu cầu phát triển kinh tế của các hộ gia đình, các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ. Với các hộ có đất sản xuất, đoàn thanh niên chủ động tìm kiến các cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế cao và hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cho hộ thanh niên.

Với hộ có có khả năng chăn nuôi, đoàn xã giới thiệu các giống mới như: gà 6 ngón, gà Ai Cập, nhím, dê, bò, thỏ…; tìm nguồn giống chất lượng cao hỗ trợ nông dân và hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh… Đặc biệt, đoàn thanh niên các xã chủ động hướng dẫn hộ thanh niên nghèo kỹ năng quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Năm 2018, Tỉnh đoàn hỗ trợ 35 thanh niên làm chủ hộ nghèo phát triển kinh tế; các huyện, thành đoàn hỗ trợ 57 mô hình. Sau 1 năm được hỗ trợ, các hộ đã từng bước thay đổi nhận thức, tích cực lao động sản xuất, nhiều hộ bắt đầu có tích lũy và đầu tư mở rộng mô hình.

Năm 2019, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ thanh niên làm chủ hộ nghèo thoát nghèo, đồng thời xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao để đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh học tâp. Phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là cả một quá trình cần nhiều thời gian, công sức, đặc biệt là nỗ lực của gia đình thanh niên nghèo. Tin rằng với sự hỗ trợ của tổ chức đoàn thanh niên sẽ có nhiều thanh niên làm chủ hộ nghèo thoát nghèo thành công.

THỤC QUYÊN