Thứ bảy,  04/12/2021

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc

(LSO) – Gia đình là nhân tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển đời sống xã hội văn minh, giàu đẹp. Chính vì vậy, những năm qua, công tác gia đình đã được tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm triển khai, qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả cộng đồng về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết: Để công tác gia đình được thực hiện một cách hiệu quả, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập, kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình các cấp. Hiện nay, 100% BCĐ công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở đã được thành lập. Theo đó, BCĐ các cấp xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả, số liệu công tác xây dựng nếp sống văn hoá tại địa phương.

Tập huấn về công tác gia đình cho cán bộ hội phụ nữ các cấp

Là cơ quan thường trực của BCĐ công tác gia đình tỉnh, hằng năm, Sở VHTTDL đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ VHTTDL về thực hiện công tác gia đình đến BCĐ các cấp. Cụ thể như: Kế hoạch thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”, “Đề án thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, các văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3…

Xác định được nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, toàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về gia đình, PCBLGĐ và bình đẳng giới trong gia đình. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. Trong năm 2018, Sở VHTTDL đã in, cấp phát trên 1.000 tài liệu hướng dẫn hoạt động của các mô hình, CLB PCBLGĐ cho 226 xã, phường, thị trấn; in 1.500 tờ áp phích, 1.200 đĩa VCD tuyên truyền về PCBLGĐ; tuyên truyền lồng ghép tại các xã vùng sâu vùng xa được 30 buổi với hàng ngàn lượt người nghe; đăng trên 800 tin, bài thông qua các cơ quan truyền thông.

Cùng đó, duy trì, nhân rộng mô hình PCBLGĐ ở 11 huyện, thành phố. Hiện, toàn tỉnh có 142 mô hình; 710 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” thu hút trên 15.000 hộ tham gia; 710 nhóm PCBLGĐ với 15.500 thành viên; tiếp tục duy trì 1.540 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư; 226 CLB  gia đình hạnh phúc với 5.650 thành viên tham gia; 4 CLB mẹ và con gái với 140 thành viên; 16 CLB phòng chống mua bán người và 80 CLB PCBLGĐ với trên 2.000 thành viên tham gia. Qua kiểm tra, giám sát các mô hình cho thấy: các địa phương đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCBLGĐ; làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Do đó, đến hết năm 2018, công tác gia đình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: năm 2018, toàn tỉnh có 143.926/191.617 gia đình văn hóa, đạt 75%, (tăng 1,7% so với năm 2017); công nhận 1.232/2.313 thôn, khối phố văn hóa (đạt 53,2 %). Số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 205 vụ bạo lực gia đình (giảm 459 vụ so với năm 2017).

Đặc biệt, năm 2018, UBND tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm”, đồng thời khen thưởng 9 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện đề án… Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm nay, Sở VHTTDL đã ban hành kế hoạch và có văn bản cụ thể hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức các hoạt động, trong đó nêu rõ chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” và thông điệp tuyên truyền: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh’; “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình”; “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”.

Đến nay, tại 11 huyện, thành phố, công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về ngày Quốc tế Hạnh phúc được đẩy mạnh thực hiện. Tiêu biểu có thể kể đến: thành phố Lạng Sơn đã treo 20 băng rôn, tuyên truyền lưu động được 4 cuộc cho hàng ngàn lượt người nghe… Song song với đó, tại các xã, phường, thị trấn cho tới các khối phố, thôn bản, sự kiện sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức như: các chương trình nghệ thuật, hội thi, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề…

Việc tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2019, nhằm qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc, góp phần chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững.

TUYẾT MAI