Chủ nhật,  28/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông

LSO-Sáng nay (20/3), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về tình hình triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc
với Đài Phát thanh  – Truyền hình tỉnh

Trong năm 2018, Đài PTTH tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo định hướng, phản ánh kịp thời các hoạt động của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề; tập trung đầu tư trang thiết bị kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn trong truyền dẫn, phát sóng. Trong năm, Đài PTTH tỉnh đã sản xuất, phát sóng tổng số 13.650 tin, bài, 5 phim tài liệu, thực hiện 11 chương trình truyền hình trực tiếp.

Năm 2019, Đài PTTH tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm giải pháp tháo gỡ khó khăn và tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phóng biên, biên tập viên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài PTTH đề nghị tỉnh xem xét, cấp kinh phí thanh toán Dự án “Đầu tư thiết bị phát thanh – truyền hình chuẩn HD giai đoạn 2018 – 2020”, sửa chữa, nâng cấp trụ sở chính và trạm phát sóng Mẫu Sơn; tiếp tục hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công cho lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn theo đề án vị trí việc làm; bổ sung chỉ tiêu biên chế viên chức; hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên…

Kết luận tại buổi làm việc với Đài PTTH tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Đài PTTH tỉnh. Đồng chí yêu cầu đài tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và hiệu quả tuyên truyền; sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; phát triển hoạt động dịch vụ quảng cáo; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, quý, đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc
với Sở Thông tin và Truyền thông

Đối với Sở TT&TT, năm 2018, sở triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm được giao; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường hạ tầng thông tin liên lạc.

Trọng tâm năm 2019, Sở TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn; đảm bảo an toàn thông tin mạng; tăng cường quản lý, kiểm soát thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở TT&TT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ứng dụng phần mềm dùng chung; nâng cao hiệu quả hoạt động của trang, cổng thông tin điện tử; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; bố trí kinh phí triển khai Đề án xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trung ương; triển khai đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; đầu tư cơ sở hạ tầng cho đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục hoàn thiện đề án chính quyền điện tử và tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường đảm bảo dịch vụ công trực tuyến; quản lý tốt lĩnh vực quảng cáo, trò chơi điện tử; khẩn trương tiến hành khảo sát đối với các dự án công nghệ thông tin; khảo sát thực trạng đời sống thông tin của người dân trên địa bàn tỉnh…

HOÀNG VƯƠNG