Thứ hai,  04/12/2023

Cách tính mức hưởng BHXH một lần

Từ tháng 1 đến tháng 12/2017 bà Trần Hiền đóng BHXH với mức lương là 4.230.000 đồng/tháng; từ tháng 1 đến tháng 6/2018 là 6.530.000 đồng/tháng. Hiện bà Hiền đã nghỉ việc và ngừng đóng BHXH được 1 năm. Nay bà Hiền muốn nhận tiền BHXH 1 lần thì số tiền sẽ được bao nhiêu và có bị ít hơn số tiền đã đóng?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo thông tin bà Hiền cung cấp, bà có diễn biến tiền lương đóng BHXH như sau:

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (12 tháng) là 4.230.000 đồng; từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 (6 tháng) là 6.530.000 đồng. Sau 1 năm nghỉ việc không tham gia BHXH (tháng 7/2019) bà có nguyện vọng nhận BHXH một lần.

Căn cứ quy định hiện hành và mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mức hưởng BHXH 1 lần đối với bà được tính như sau:

Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 = 12 tháng, mức lương 4.230.000 đồng: 4.230.000 đồng x 12 tháng x 1,04 = 52.790.400 đồng

Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 = 6 tháng, mức lương 6.530.000 đồng: 6.530.000 đồng x 6 tháng x 1 = 39.180.000 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: (52.790.400  đồng + 39.180.000 đồng) /18 tháng = 5.109.467 đồng/tháng

Mức hưởng BHXH một lần bà nhận được: 2 tháng x 5.109.467 đồng/tháng x 1,5 năm = 15.328.401 đồng

Như vậy, theo thông tin bà Hiền cung cấp, mức hưởng BHXH một lần bà nhận được tại thời điểm này là 15.328.401 đồng.

Theo Chinhphu