Thứ sáu,  09/12/2022

Xem xét dự thảo nghị quyết quy định về việc xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”

LSO-Chiều nay (8/11), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Để tôn vinh, biểu dương các cá nhân ưu tú nhất có nhiều đóng góp cho tỉnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về việc xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”.

Danh hiệu là phần thưởng cao quý nhất thuộc thẩm quyền khen thưởng của cấp tỉnh để tặng những cá nhân có cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu hoặc có những việc làm, hành động góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lạng Sơn.

Sau 2 lần lấy ý kiến, Sở Nội vụ đã nhận được 40 ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành và 5 ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử để chỉnh sửa nội dung dự thảo.

Tại cuộc họp, sau khi lãnh đạo Sở Nội vụ thông qua dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung: đối tượng xét tặng; quy trình xét tặng; tỷ lệ phiếu của hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp, các ngành; tiêu chuẩn xét tặng; số lượng, thời gian xét tặng danh hiệu; quyền lợi của cá nhân được xét tặng danh hiệu…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung như: thời gian xét tặng danh hiệu 5 năm một lần; nguyên tắc xét chọn danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và căn cứ Luật Chính quyền địa phương, Luật Thi đua – Khen thưởng; danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” được tặng cho không quá 15 cá nhân trong các lĩnh vực trong một lần xét tặng; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, những đóng góp, cống hiến tiêu biểu của cá nhân trong các lĩnh vực và phải chấp hành tốt các quy định của địa phương…

NGỌC HIẾU