Thứ bảy,  31/07/2021

Lãnh đạo MTTQ tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại Đình Lập

LSO-Hôm  nay (9/11), đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu Đoàn Kết, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa và quà cho khu dân cư Đoàn Kết

Cùng dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Huyện ủy Đình Lập.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phối hợp thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thảo.

Khu Đoàn Kết nằm tại trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình với diện tích khoảng 2 km2. Khu có 160 hộ với 453 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao. Trong năm 2019, nhân dân toàn khu luôn đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, số hộ khá giả 95 hộ, chiếm 59,3%; số hộ trung bình 45 hộ, chiếm 28,2%; số hộ nghèo 20 hộ, chiếm 12,5%. Người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới… Năm 2019, khu có 156 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 97,5%; khu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả khu Đoàn Kết đạt được trong năm 2019. Đồng thời đề nghị: Ban Công tác mặt trận khu tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế – xã hội; nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đô thị văn minh…


Lãnh đạo thị trấn Nông trường Thái Bình trao giấy khen
cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho khu Đoàn Kết; UBND thị trấn tặng giấy khen cho 6 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019; Ủy ban MTTQ thị trấn biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019 và tặng quà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

NÔNG ĐÌNH QUANG