Thứ ba,  15/06/2021

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại các khu dân cư

LSO-Hôm nay (13/11), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự ngày hội đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Bắc Sơn và Đình Lập.

* Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với liên khu dân cư Làng Giang – Nam Nội, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng.

Liên khu dân cư Làng Giang – Nam Nội có 209 hộ gia đình. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, 2 khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thực tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nổi bật trong năm 2019, liên khu dân cư 2 thôn đã hiến 770 m2 đất, đóng góp 480 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới; gần 20 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, có 164 gia đình được công nhận gia đình văn hoá; trên 90% hộ có lò đốt rác; 100% gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; năm 2019, không phát sinh tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư…. Qua đó, 2 khu dân cư đã góp phần quan trọng cùng xã Gia Lộc đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại ngày hội 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà xã Gia Lộc cũng như liên khu dân cư Làng Giang – Nam Nội đã đạt được.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng quà cho liên khu dân cư Làng Giang-Nam Nội- (TÂN AN)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn xã Gia Lộc cũng như 2 khu dân cư: Làng Giang, Nam Nội tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết. Các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, không để ai bỏ lại phía sau.

* Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bó Khuông, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong thôn đã cùng ôn lại lịch sử 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế và thực hiện nếp sống văn hoá khu dân cư thôn Bó Khuông năm 2019.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
tặng quà của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cho nhân dân
khu dân cư thôn Bó Khuông

Khu dân cư thôn Bó Khuông có 75 hộ dân. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác an ninh, an toàn trong thôn được đảm bảo; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường. Người dân luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương phát động. Hằng năm, số gia đình đạt gia đình văn hoá luôn chiếm trên 90%. Năm 2019 có 68/75 hộ đạt hộ gia đình văn hoá; có 24/75 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng những kết quả mà người dân khu dân cư thôn Bó Khuông đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội.


Các vận động viên Khu dân cư Bó Khuông tham gia thi đấu đẩy gậy
tại ngày hội-(HOÀNG TÙNG)

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân khu dân cư thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất; phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

* Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân liên thôn Nà Mành, Tồng Kịt, Lũng Thuông (xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh…

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Nà Mành, Tồng Kịt, Lũng Thuông là 3 thôn trung tâm của xã Trùng Quán, hiện có 105 hộ với 508 nhân khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Tày, Nùng cùng sinh sống, thi đua lao động sản xuất với thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/người/năm.

Ban công tác mặt trận các thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, 105/105 gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 955 gia đình có chuồng trại hợp vệ sinh. Người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới… Kết quả bình xét năm 2019, các thôn có 100/105 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95,2%.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các thôn đạt được trong năm 2019.

Đồng chí lưu ý: MTTQ xã, ban công tác mặt trận các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, đóng góp xây dựng các khu dân cư ngày càng phát triển…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa
cho 3 thôn: Nà Mành, Tồng Kịt, Lũng Thuông
-(NGỌC HIẾU)

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các thôn và người có uy tín trên địa bàn.

* Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn.

Thôn Phúc Tiến có 112 hộ gia đình với 490 nhân khẩu, thành phần dân tộc chủ yếu là người Dao. Trong thôn có 7 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,2%.

Trong năm 2019, cán bộ và nhân dân thôn Phúc Tiến đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn từng bước đổi thay khởi sắc. Trong năm 2019, có 102/112 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 91% (trong đó có 73% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền).

Đến nay, 100%gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 98% gia đình có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, 100% chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 100% gia đình được tuyên truyền, học tập, phổ biến, giáo dục pháp luật; bà con tín đồ giáo dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của thôn, xã, sống tốt đời đẹp đạo.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả thôn Phúc Tiến đã đạt được trong năm 2019.

Đồng thời mong muốn các cấp, ngành của huyện Bắc Sơn và cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Vũ Sơn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các khu dân cư trong đó có khu dân cư Phúc Tiến phát triển về mọi mặt, phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã và của huyện.

Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tăng cường tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động…. góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa,
quà cho tập thể khu dân cư thôn Phúc Tiến-
(ĐĂNG THÙY)

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa và quà của tỉnh cho tập thể khu dân cư Phúc Tiến. Ủy ban MTTQ xã vinh danh, biểu dương các gia đình tiêu biểu, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

* Đồng chí Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ huyện Đình Lập dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc với nhân dân liên khu dân cư thôn Khe Mò, Nà Phai, Nà Pẻo, Khe Cảy, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phối hợp thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Liên khu dân cư thôn Khe Mò, Nà Phai, Nà Pẻo, Khe Cảy có 161 hộ gia đình, trong đó, dân tộc Dao chiếm 37,26%, dân tộc Tày chiếm 62,11%.

Trong những năm qua, ban công tác mặt trận các thôn đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chi bộ và phối hợp với các ban, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực phát triển kinh tế.

Kết quả trong năm 2019, liên khu dân cư có 105 hộ khá giả, 52 hộ trung bình, chỉ còn 4 hộ nghèo; 161/161 hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, các thôn đạt khu dân cư văn hóa …

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả các thôn đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thi đua lao động sản xuất.


Đồng chí Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà
cho đại diện 4 thôn của xã Bắc Lãng- (HOÀNG CƯỜNG)

Đồng chí đề nghị: Các cấp Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện, các ngành, đoàn thể của huyện, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội… góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo huyện đã tặng quà cho đại diện các thôn, người có uy tín của các thôn; lãnh đạo xã tặng giấy khen cho 4 hộ gia đình có thành tích hiến đất trong xây dựng nông thôn mới…

NHÓM PV