Thứ sáu,  18/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Hữu Lũng

LSO-Sáng nay (18/11), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Chùa, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng.

Khu dân cư thôn Chùa, xã Yên Thịnh được thành lập năm 1954, đến nay, thôn có 170 hộ với 691 nhân khẩu. Năm 2019, Ban Công tác Mặt trận thôn Chùa, xã Yên Thịnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao.

Kết quả, năm 2019, khu dân cư thôn Chùa được công nhận khu dân cư văn hóa, 147/170 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm; nhiều gia đình trong thôn đã đẩy mạnh phát triển kinh tế với thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng/năm, toàn thôn còn 20 hộ nghèo.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua lao động sản xuất.

Đồng chí lưu ý: Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch; vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cần tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã, của huyện.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng thứ 4 từ phải qua trái) tặng quà cho các hộ nghèo thôn Chùa

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho 20 hộ nghèo và người có uy tín trong thôn.

TRIỆU THÀNH