Chủ nhật,  20/06/2021

Cao Lộc: Thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(LSO) – Thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Lộc quan tâm chỉ đạo thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Ông Nông Văn Nhất, thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Gia đình tôi vừa tổ chức đám cưới cho con gái vào đầu tháng 11/2019. Để đám cưới vui tươi và đúng theo nội dung được tuyên truyền từ các cuộc họp thôn, tôi chủ động không thách cưới, chỉ làm 30 mâm cỗ, bữa phụ mời trong phạm vi họ hàng thân thiết…

Để tìm hiểu rõ hơn việc thực hiện NSVM của thôn, chúng tôi tìm gặp ông Nông Văn Phương, Trưởng thôn Phai Luông, xã Hợp Thành ông chia sẻ: Thôn chủ động lồng ghép tuyên truyền về xây dựng NSVM trong việc cưới, việc tang vào các cuộc họp để người dân cùng nắm được. Qua đó, mọi người đều ý thức tự giác hơn. Đám cưới hầu như không còn thủ tục thách cưới, không còn tảo hôn… Đám tang không để quá 48 tiếng, không giết mổ trâu, bò linh đình…

Người dân đọc tờ rơi tuyên truyền về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại nhà văn hóa khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

Không riêng Hợp Thành mà nhiều xã khác trên địa bàn huyện Cao Lộc cũng thực hiện tốt nội dung này, điển hình là xã Hải Yến. Ông Hứa Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Hải Yến cho biết: Thấy rõ tầm quan trọng của việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang nên xã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và đưa vào hương ước, quy ước để bà con thực hiện. 100% đảng viên, cán bộ tiên phong thực hiện để người dân noi theo. Đồng thời, các ban, đoàn thể xã dự cuộc họp của các thôn, bản để trực tiếp tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc của người dân về vấn đề này…

Việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong việc cưới, không có tình trạng tảo hôn, thách cưới. Đám cưới không còn tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông, không tổ chức cỗ bàn linh đình quá 50 mâm, bữa phụ chỉ trong phạm vi gia đình…  Đối với việc tang, hầu như không còn những tập tục lạc hậu như: quàn linh cữu quá 48 tiếng, trống kèn quá giờ quy định, khóc mướn, lăn đường…

Để đạt được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc đã lồng ghép việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đưa nội dung thực hiện NSVM vào hương ước, quy ước và tổ chức cho nhân dân đăng ký thực hiện. Bên cạnh nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực, còn kịp thời phê phán những hiện tượng tiêu cực, hủ tục, mê tín dị đoan… Qua đó, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình. Những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy.

Ông Vi Anh Thắng, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Cao Lộc là một trong những huyện thực hiện rất tốt việc xây dựng NSVM trong việc cưới, việc tang (trên 90% các đám tang, đám cưới đều thực hiện theo NSVM). Bởi vậy, đây là một trong hai địa bàn được lựa chọn để thực hiện kế hoạch từ tháng 11/2019 về việc xây dựng mô hình điểm thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang.

Bà Hoàng Mai Dung, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cao Lộc cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, huyện đã chọn xã Hải Yến và Khối 7 (thị trấn Cao Lộc) làm mô hình điểm thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang. Phòng tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện tốt mô hình điểm này, từ đó nhân rộng ra toàn huyện.

LƯƠNG THẢO