Thứ ba,  22/06/2021

THÔNG BÁO

Kết quả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

Thực hiện Văn bản số 694S/MTTW-BTT, ngày 13/9/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019; kế hoạch số 110/KH-BVĐ, ngày 26/02/2019 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội.

Ngày 04/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã có Thư kêu gọi của về ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo từ thiện, các nhà hảo tâm và các tầng lóp nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Kết quả sau một tháng phát động, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của 32 tập thể với tổng số tiền là: 100.544.000 đồng (Một trăm triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

(Có danh sách các đơn vị ủng hộ kèm theo)

Ngoài các tập thể ủng hộ trực tiếp trên, còn có một số tập thể đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng công trình an sinh xã hội, trường lớp học,… với số tiền 2.047.384.125 đồng, cụ thể: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ủng hộ 1.000.000.000 đồng để xây dụng 25 căn nhà Đại đoàn kết; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 540.000.000 đồng để xây dựng 03 căn nhà Đại đoàn kết và 02 trường học; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn vận động, ủng hộ được là 252.246.000 đồng và chuyển về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Quân khu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vận động, ủng hộ được 255.138.125 đồng và chuyển về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối họp của chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức nhân đạo, từ thiện, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Trong thời gian tới ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Danh sách

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

(Kèm theo thông báo số 21/TB-VBĐ ngày 22/11/2019 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tình)

STT Tên đon vị Hình thức thu Ghi
TM (Đồng; CK (Đồng) Tổng thu chú
1 Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn 14,120,000 14,120,000
2 Công ty điện lực Lạng Sơn 10,000,00C 10,000,00C
3 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn 8,120,000 8,120,000
4 Công an tỉnh Lạng Sơn 5,000,000 5,000,000
5 Công đoàn Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Lạng Sơn 5,000,000 5,000,000
6 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 5,000,000 5,000,000
7 Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn 4,600,000 4,600,000
8 Viễn thông Lạng Sơn 4,352,000 4,352,000
9 Trường THPT Chuyên Chu Văn An tinh Lạng Sơn 4,150,000 4,150,000
10 Văn phòng Ủy ban nhân dân tinh Lạng Sơn 3,900,000 3,900,000
11 Văn phòng Sở NN và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 3,080,000 3,080,000
12 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 3,000,000 3,000,000
13 Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn 3,000,000 3,000,000
14 Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lạng Sơn 2,772,000 2,772,000
15 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 2,145,000 2,145,000
16 Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn 2,000,000 2,000,000
17 Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 2,000,000 2,000,000
18 Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn 2,000,000 2,000,000
19 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn 1,822,000 1,822,000
20 Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn 1,768,000 1,768,000
21 Trung tâm Khuyến nông tinh Lạng Sơn 1,560,000 1,560,000
22 Chi Cục thú y tỉnh Lạng Sơn 1,575,000 1,575,000
23 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn 1,500,000 1,500,000
24 Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn 1,500,000 1,500,000
25 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Lạng Sơn 1,000,000 1,000,000
26 Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn 1,000,000 1,000,000
27 Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 1,000,000 1,000,000
28 Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn 1,000,000 1,000,000
29 Công tv Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn 1,000,000 1,000,000
30 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn 780,000 780,000
31 Sở Y tế tỉnh Lạng Son 500,000 500,000
32 Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn 300,000 300,000
Tổng cộng 35,672,000 64,872,000 100,544,000
Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu năm trăm bốn  mươi bốn nghìn đồng chẵn