Chủ nhật,  13/06/2021

Sở Y tế sơ kết thực hiện đề án tự chủ tại các đơn vị trực thuộc

LSO-Chiều nay  (27/11), Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá thực hiện Đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2018 – 2020.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2129/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 – 2020 tại 14 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế bao gồm 4 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 trung tâm y tế (TTYT) huyện.

Sau 1 năm triển khai, kết quả ước thực hiện năm 2019, có 9/14 đơn vị dự kiến đạt và vượt mục tiêu đề án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề án tự chủ,  đã có 5/14 đơn vị dự kiến không đạt mục tiêu (Bệnh viện Y học cổ truyền, TTYT các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Bình Gia, Đình Lập).

Nguyên nhân chủ yếu là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án tại các đơn vị còn lúng túng; chất lượng dịch vụ tại các đơn vị chưa có sự chuyển biến lớn mang tính đột phá; việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa trong y tế còn nhiều hạn chế.

Ngành y tế đưa ra mục tiêu đến hết năm 2020 có 7/14 đơn vị thực hiện tự chủ đảm bảo 100% kinh phí chi hoạt động thường xuyên.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bệnh viện, TTYT tuyến huyện thực hiện đề án đã nêu lên nhiều khó khăn như: lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tự chủ; nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế chưa có sự thay đổi, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ y tế hiện nay chưa tính đúng, tính đủ cho các chi phí (chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định); khi thực hiện mô hình TTYT đa chức năng nên việc tự chủ gặp khó khăn khi mảng y tế dự phòng không có nguồn thu.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị y tế công lập đã thực hiện Đề án tự chủ cơ bản theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị; tiếp tục phát triển các chuyên khoa sâu, các dịch vụ kĩ thuật cao; nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện đề án cần tuyên truyền sâu rộng cơ chế tự chủ tài chính cho cán bộ y tế; khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế tại cơ sở; tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.


Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả 1 năm thực hiện đề án

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án tự chủ tại các đơn vị; tăng cường phối hợp với các ban, ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện đề án để việc thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị đạt hiệu quả.

TRIỆU THÀNH