Thứ hai,  04/07/2022

Tổng kết công tác dân vận năm 2019

LSO-Sáng nay (26/12), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền”.

Theo đó, công tác dân vận của chính quyền được tăng cường đổi mới, thủ tục hành chính được cải cách, công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường (năm 2019, các cơ quan hành chính đã tiếp 2.213 lượt công dân khiếu nại, tố cao, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 364 đơn khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt 93,1%). Đặc biệt là thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân về những vấn đề người dân quan tâm như: thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án…

Năm 2019, hệ thống dân vận các cấp đã có nhiều cố gắng, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi nhân các dịp lễ, tết…

Tại hội nghị tổng kết, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp ủy các cấp và một số ngành đã phát biểu tham luận, trao đổi về những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận, đồng thời đề xuất những cách làm, mô hình dân vận mới để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong năm 2020.

Năm 2020, với chủ đề “Năm dân vận khéo”, hệ thống dân vận toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tham mưu cho cấp ủy để chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể trong công tác dân vận; tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động, cụ thể hóa từng nội dung để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cùng đó tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình về dân vận để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

TRÍ DŨNG