Thứ hai,  28/11/2022

Phát huy tiềm năng, sức mạnh của thanh niên trong phát triển đất nước

Thứ trưởng Lê Quân nêu một loạt vấn đề cần lưu ý về việc thanh niên đi làm việc ở nước ngoài, tỷ lệ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học rất cao và việc làm cho thanh niên thiếu tính bền vững.

Người lao động là thanh niên tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Người lao động là thanh niên tìm việc tại sàn giao dịch việc làm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 31 nhằm tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, cho biết, năm 2019, Ủy ban đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên được quan tâm, trong đó tập trung xây dựng dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả…

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra đôi lúc còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Việc nắm bắt tổng hợp tình hình xây dựng, thực hiện chính sách phát luật còn hạn chế…

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, năm 2020, Ủy ban tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện pháp luật về công tác thanh niên.

Ủy ban cũng tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban trong năm 2019; qua đó Ủy ban đã phát huy được vai trò, chức năng, vị trí của mình trong công tác thanh niên.

Đáng chú ý, việc đề xuất, tham gia xây dựng chính sách về thanh niên; công tác kiểm tra, giám sát các bộ, ngành địa phương được thực hiện tốt.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chỉ rõ, năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến thanh niên tiếp tục được Đảng quan tâm, chăm lo.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mong muốn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), tập trung vào những quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên, trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên,… đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân đã nêu ra một loạt vấn đề về công tác thanh niên cần quan tâm, xem xét. Theo đó, hiện nay, nhiều thanh niên đi làm việc ở nước ngoài; do đó các doanh nghiệp trong nước khan hiếm nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học rất cao trong khi đây là lực lượng quan trọng cần được đào tạo.

Một điểm đáng lưu ý là việc làm cho thanh niên thiếu tính bền vững.

Dẫn lại khảo sát của Tổ chức Lao động quốc tế, Thứ trưởng Lê Quân chỉ rõ, hơn 60% thanh niên làm không đúng chuyên môn được đào tạo; thu nhập không cao… Đây là những vấn đề mà Ủy ban, các bộ, ngành cần quan tâm trong thời gian tới để xây dựng chính sách pháp luật phù hợp, phát huy tiềm năng, sức mạnh của thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Một số ý kiến đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông để gia tăng số học sinh tham gia học nghề.

Các bộ, ngành cần nghiên cứu đổi mới cơ chế, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ vay vốn cho thanh niên khởi nghiệp và phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất.

Các địa phương cần quan tâm bố trí nguồn ngân sách để thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển thanh niên; tập trung giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao dành cho thanh niên; có giải pháp cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ trẻ, tài năng làm công tác thanh niên./.

Theo Vietnamplus