Chủ nhật,  17/10/2021

EVN nỗ lực hỗ trợ khách hành kinh doanh dịch vụ du lịch

Tính đến ngày 28/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã giảm giá điện cho 6.126 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền điện được giảm hơn 85,7 tỷ đồng.

Chiều 28/5, tại Hà Nội, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai giảm giá điện cho đối tượng khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

EVN cho biết trong quá trình thực hiện giảm giá điện, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực trực thuộc Tập đoàn gặp vướng mắc trong việc xác định cơ sở lưu trú du lịch theo Luật Du lịch 2017.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc này, tại buổi làm việc, Tổng cục Du lịch và EVN đã giải đáp chi tiết cho các tổng công ty điện lực, công ty điện lực, các sở, ngành có liên quan để đảm bảo triển khai giảm giá điện theo đúng đối tượng, đúng quy định.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định, với tinh thần ủng hộ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVN sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ việc giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch khi cung cấp đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định.

Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 phải nộp hồ sơ đề nghị giảm giá điện đến điện lực của địa phương.

Hồ sơ gồm: Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú; ban sao quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hoạc bản sao văn bản thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định của Chính phủ. Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 15/7/2020.

Đại diện EVN cũng đề nghị các tổng công ty điện lực,công ty điện lực trong thời gian tới, nếu tiếp tục có vướng mắc phát sinh, trực tiếp liên hệ với Tổng cục Du lịch để được giải đáp, tháo gỡ.

Đây là những nỗ lực và sự chủ động của EVN trong tháo gỡ kịp thời cho các doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách giảm giá điện của Chính phủ.

Tính đến ngày 28/5/2020, EVN đã giảm giá điện cho hơn 27,1 triệu khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.377 tỷ đồng; trong đó, có 6.126 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch với số tiền điện được giảm hơn 85,7 tỷ đồng.

Theo Chinhphu