Chủ nhật,  10/12/2023

Viễn thông Lạng Sơn với phong trào thi đua yêu nước

LSO-Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc, công đoàn viễn thông Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Viễn thông Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 647/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 6-12-2007 của Hội đồng quản trị tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức các đơn vị kinh doanh, dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin và các đơn vị khác của bưu điện tỉnh Lạng Sơn (cũ) được chia tách thành 2 đơn vị: Bưu chính (bưu điện tỉnh Lạng Sơn) và Viễn thông tỉnh Lạng Sơn.Phát huy kết quả của phong trào thi đua giai đoạn 2000-2004, phong trào thi đua của Viễn thông tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì liên tục, được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua trong ngành như: thi đua “Xây dựng tập thể lao động và bưu điện kiểu mẫu trong thời kỳ hội nhập”, thi đua “chăm sóc khách hàng”, “văn minh người bưu điện”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh – sạch...

LSO-Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc, công đoàn viễn thông Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước đạt được kết quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Viễn thông Lạng Sơn được thành lập theo quyết định số 647/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 6-12-2007 của Hội đồng quản trị tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức các đơn vị kinh doanh, dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin và các đơn vị khác của bưu điện tỉnh Lạng Sơn (cũ) được chia tách thành 2 đơn vị: Bưu chính (bưu điện tỉnh Lạng Sơn) và Viễn thông tỉnh Lạng Sơn.
Phát huy kết quả của phong trào thi đua giai đoạn 2000-2004, phong trào thi đua của Viễn thông tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì liên tục, được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua trong ngành như: thi đua “Xây dựng tập thể lao động và bưu điện kiểu mẫu trong thời kỳ hội nhập”, thi đua “chăm sóc khách hàng”, “văn minh người bưu điện”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xanh – sạch – đẹp – đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”… được cán bộ, công nhân viên, lao động hưởng ứng tham gia thực hiện sôi nổi. Kết quả thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, năm sau đạt chỉ tiêu cao hơn năm trước. Tổng doanh thu phát sinh năm 2005 đạt 147 tỷ 600 triệu đồng bằng 102,7% kế hoạch, tăng 40,1% so với năm 2008. Phát triển thuê bao năm 2005 đạt 13.900 thuê bao, vượt 26,2% so với năm 2004; năm 2009 thuê bao viễn thông thực tăng là: 36.662 thuê bao đạt 120,6% kế hoạch, tăng 103,4% so với năm 2008; năng suất lao động năm 2009 so với năm 2008 đạt 141,9%.
Phong trào “sáng tạo VNPT”, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ có giá trị, năm 2005-2007 có 30 sáng kiến (bưu điện tỉnh cũ); năm 2008 – 2009 viễn thông tin có 23 sáng kiến được áp dụng vào công tác quản lý, sản xuất kinh doanh. Trong đó 1 sáng kiến đang trình Tập đoàn viễn thông Việt Nam “giải pháp truyền dẫn tín hiệu truyền hình về cơ sở” hiện nay được đưa lên trang web “sáng tạo VNPT” và đang được các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang ứng dụng vào thực tiễn tại địa phương. Cùng với việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, đơn vị thường xuyên quan tâm tổ chức tốt phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, các quy trình, quy phạm trong lao động sản xuất, trang bị phương tiện cá nhân cho người lao động. Hằng năm tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân viên, tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua. Nhiều năm liên tục được cấp trên công nhận, khen thưởng đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được duy trì thường xuyên có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhiều người hưởng ứng tham gia các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng hội thi thể thao CNVC toàn tỉnh, khu vực, do cấp trên tổ chức đạt được giải cao…
Để ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua 5 năm qua, đơn vị và nhiều cá nhân được Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Viễn thông Việt Nam), Bộ thông tin và truyền thông, UBND tỉnh Lạng Sơn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam… tặng nhiều cờ, bằng khen.

Lê Triệu Bình