Chủ nhật,  04/12/2022

Tăng cường kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ

LSO-Trong thời gian qua, công tác phòng, chống bệnh dịch gia súc gia cầm đã được cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ được tăng cường.Từ đầu tháng 2 đến nay đã kiểm dịch vận chuyển được 14.700 con lợn con giống; 18.014 con gà thịt và 278 con gà con. Kiểm soát giết mổ 9.075 con lợn; 130 con trâu, bò và 1.964 con gia cầm. Ngoài ra các ngành chức năng đã tiến hành 90 kg thịt gia súc, 255 kg nội tạng gia súc nhập lậu. Công tác kiểm dịch được kiểm soát chặt chẽ đã góp phần hạn chế tối đa sự phát triển của dịch bệnh, khống chế những dịch bệnh phát sinh. Cho đến nay đàn vật nuôi trong toàn tỉnh vẫn phát triển bình thường, dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò xảy ra từ tháng 11/2009 đến ngày 06/02/2010 đã được khống chế, hiện nay đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh để công bố hết...

LSO-Trong thời gian qua, công tác phòng, chống bệnh dịch gia súc gia cầm đã được cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ được tăng cường.
Từ đầu tháng 2 đến nay đã kiểm dịch vận chuyển được 14.700 con lợn con giống; 18.014 con gà thịt và 278 con gà con. Kiểm soát giết mổ 9.075 con lợn; 130 con trâu, bò và 1.964 con gia cầm. Ngoài ra các ngành chức năng đã tiến hành 90 kg thịt gia súc, 255 kg nội tạng gia súc nhập lậu. Công tác kiểm dịch được kiểm soát chặt chẽ đã góp phần hạn chế tối đa sự phát triển của dịch bệnh, khống chế những dịch bệnh phát sinh. Cho đến nay đàn vật nuôi trong toàn tỉnh vẫn phát triển bình thường, dịch bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò xảy ra từ tháng 11/2009 đến ngày 06/02/2010 đã được khống chế, hiện nay đang hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh để công bố hết dịch.

Lê Minh