Chủ nhật,  03/12/2023

Tổng kết 15 năm công tác chi trả BHXH

LSO-Sáng ngày 2/3/2010, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2010) và tổng kết 15 năm thực hiện công tác chi trả BHXH. Trong suốt 15 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam đã từng bước đổi mới các chế độ, chính sách, phương thức quản lý BHXH cho phù hợp với sự đổi mới của đất nước. Qua gần 12 năm thực hiện Điều lệ BHXH, gần 20 năm thực hiện Điều lệ BHYT đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, người lao động cũng như nguyện vọng của nhân dân. Đối với Lạng Sơn, thời gian qua, BHXH tỉnh đã không ngừng nỗ lực củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện đội ngũ cán bộ có tri thức, phẩm chất nghề nghiệp. Trong công tác chuyên môn, ngày càng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân với số thu BHXH, BHYT tăng dần qua từng năm. Tổ chức tốt công tác chi trả các loại chế độ BHXH, BHYT đảm bảo an toàn trong quản lý nguồn...

LSO-Sáng ngày 2/3/2010, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2010) và tổng kết 15 năm thực hiện công tác chi trả BHXH.
Trong suốt 15 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam đã từng bước đổi mới các chế độ, chính sách, phương thức quản lý BHXH cho phù hợp với sự đổi mới của đất nước. Qua gần 12 năm thực hiện Điều lệ BHXH, gần 20 năm thực hiện Điều lệ BHYT đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, người lao động cũng như nguyện vọng của nhân dân. Đối với Lạng Sơn, thời gian qua, BHXH tỉnh đã không ngừng nỗ lực củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện đội ngũ cán bộ có tri thức, phẩm chất nghề nghiệp. Trong công tác chuyên môn, ngày càng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân với số thu BHXH, BHYT tăng dần qua từng năm. Tổ chức tốt công tác chi trả các loại chế độ BHXH, BHYT đảm bảo an toàn trong quản lý nguồn quỹ, thuận lợi cho đối tượng đến nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các chương trình ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng, cấp thẻ BHYT và đang từng bước hoàn thiện phần mềm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thu. Thực hiện tốt việc đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT…Với những nỗ lực đó, trong 15 năm qua, BHXH Lạng Sơn đã được tặng thưởng 827 danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các loại. Trong đó có 3 Huân chương Lao động Hạng Ba, 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Chính phủ, 1 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 2 Chiến sĩ thi đua ngành và 183 Bằng khen của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh…

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Phó Giám đốc của

BHXH tỉnh Lạng Sơn

Tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh

Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ trong ngành

Tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh Lạng Sơn.

Thanh Huyền