Chủ nhật,  03/12/2023

Nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

LSO-Trong những năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đơn vị luôn chú trọng công tác chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, điều hành huấn luyện; hướng dẫn các đơn vị xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu ngay từ những ngày đầu năm. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, chấn chỉnh vướng mắc các đơn vị cơ sở kịp thời, đưa công tác huấn luyện chiến đấu hoạt động có nền nếp, hiệu quả, thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn ANCT trật tự ATXH ở khu vực biên giới.Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị luôn chú trọng lãnh đạo, điều hành công tác huấn luyện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành huấn luyện chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tích cực học...

LSO-Trong những năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Đơn vị luôn chú trọng công tác chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, điều hành huấn luyện; hướng dẫn các đơn vị xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu ngay từ những ngày đầu năm. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, chấn chỉnh vướng mắc các đơn vị cơ sở kịp thời, đưa công tác huấn luyện chiến đấu hoạt động có nền nếp, hiệu quả, thiết thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn ANCT trật tự ATXH ở khu vực biên giới.
Cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị luôn chú trọng lãnh đạo, điều hành công tác huấn luyện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành huấn luyện chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, tích cực học tập, chủ động khắc phục khó khăn, vượt mọi thử thách, hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, đạt chất lượng khá. Trong quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu năm 2009 toàn tỉnh: nội dung đạt 100%; thời gian đạt 100%; quân số đạt 98%. Kiểm tra, đánh giá chất lượng 100% đạt yêu cầu, trong đó: giỏi 17,8%; khá 60,8%; đạt 21,4%. Đạt đơn vị huấn
luyện khá.
Dân quân xã Bính Xá (Đình Lập) và Đồn Biên phòng 35 triển khai tình huống
trong phối hợp tuần tra – Ảnh: Dương Nguyên
Kết quả huấn luyện không chỉ đáp ứng kịp thời nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, mà còn trực tiếp đóng góp tích cực vào các hoạt động phong trào TDTT của địa phương. Năm 2009 đội bóng chuyền nam BĐBP tỉnh tiếp tục giành chức vô địch. Tiến hành đồng thời với công tác huấn luyện chiến đấu, các đơn vị trong toàn tỉnh tích cực thực hiện kế hoạch “nâng cao chấp hành Điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy”, xây dựng đơn vị VMTD, đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn đơn vị.
Năm 2010 BĐBP tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP trong điều kiện tình hình biên giới cơ bản ổn định, công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa của tỉnh đã hoàn thành. Công tác quản lý biên giới, giữ gìn ANCT – TTATXH khu vực biên giới được triển khai thực hiện khi Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc có hiệu lực, tạo ra điều kiện mới (tuần tra chung, phối hợp song phương giải quyết vụ việc trên biên giới…). Song hoạt động xâm phạm chủ quyền của ta của phía đối diện vẫn xảy ra, tuy tính chất vụ việc có bớt căng thẳng. Bên cạnh đó hoạt động của các loại tội phạm ở địa bàn biên phòng còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động buôn bán ma túy, tiền giả, phụ nữ, trẻ em; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép gắn buôn lậu qua biên giới..; những yếu tố trên tác động trực tiếp đến hoạt động bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ; nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; xây dựng đơn vị chính quy; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh ở các đơn vị.
Nhận thức rõ tình tình hình nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới, Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định rõ, thời gian tới công tác huấn luyện chiến đấu cần tập trung làm tốt những nội dung sau:
– Cán bộ các cấp phải thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, hoạt động của các loại đối tượng đấu tranh trong ngoài địa bàn Biên phòng; tiếp tục thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu để tổ chức huấn luyện bộ đội đúng hướng, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;
– Nâng cao vài trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động. Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, đề cao dân chủ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”. Gắn công tác huấn luyện chiến đấu với kế hoạch “nâng cao chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy”; xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần hăng say học tập, rèn luyện, có tinh thần dám tấn công địch, đối tượng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh hoàn thành tốt nhiệm vụ;
– Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện, huấn luyện phải có trọng tâm, trọng điểm cho các đối tượng làm nhiệm vụ đặc nhiệm, nhiệm vụ chuyên sâu; lập kế hoạch huấn luyện khoa học, đủ điều kiện để xoay vòng. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, đảm bảo quân số cao nhất. Quá trình huấn luyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém tồn tại, đưa công tác huấn luyện chiến đấu đạt chất lượng cao;
– Nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu, giáo án. Thục luyện và thông qua giáo án là vấn đề có tính chất quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện. Giúp cho cán bộ huấn luyện nắm chắc nội dung bài giảng, chuẩn bị tốt tâm lý trước khi bước vào huấn luyện. Nghiên cứu đổi mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu sát với thực tiễn công tác ở các đơn vị trên địa bàn rừng núi…, làm cho người huấn luyện, người học có phương pháp tư duy lô gíc, sinh động, phong phú, thiết thực hiệu quả, trong huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối;
– Tiếp tục duy trì thực hiện “kế hoạch nâng cao chấp hành điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy”, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý rèn luyện kỷ luật, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,2%; không để xảy ra tai nạn giao thông.
Phấn đấu đạt đơn vị huấn luyện khá; tổ chức hội thao đạt khá trở lên. Công tác huấn luyện chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực ở khu vực biên giới.

Trần Văn Mích