Thứ bảy,  01/10/2022

Đón chào Chương trình Lễ hội: Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm

LSO-Theo kế hoạch, ngày 4-5/3/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững”. Đây là hoạt động dành cho những doanh nhân đã, đang và sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước gồm: lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty, công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty cổ phần, công ty TNHH và các chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh có đăng ký hoạt động kinh doanh và nộp ngân sách trên địa bàn cả nước.Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững” nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công xây dựng Thủ đô Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy lòng tự hào về một thời hào hùng Hoa Lư – Thăng...

LSO-Theo kế hoạch, ngày 4-5/3/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững”.
Đây là hoạt động dành cho những doanh nhân đã, đang và sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước gồm: lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty, công ty TNHH nhà nước một thành viên, công ty cổ phần, công ty TNHH và các chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh có đăng ký hoạt động kinh doanh và nộp ngân sách trên địa bàn cả nước.
Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững” nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công xây dựng Thủ đô Thăng Long – Hà Nội. Đồng thời, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy lòng tự hào về một thời hào hùng Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội của dân tộc, thể hiện rõ nét văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân, đạo lý kinh doanh của ông cha; hoàn thiện triết lý kinh doanh của giới doanh nhân trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu, rộng vào khu vực và thế giới, phấn đấu xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
Nhân dịp này, các cơ quan truyền thông đại chúng tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt tuyên truyền về Chương trình “Doanh nhân Việt Nam với Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội 1000 năm xây dựng và phát triển bền vững” trên các ấn phẩm địa phương.

MC