Thứ bảy,  24/02/2024

LĐLĐ Văn Quan: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC – LĐ

LSO-Với 2.218 đoàn viên sinh hoạt tại 103 công đoàn cơ sở trực thuộc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Quan luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.Chiếm trên 98% CNVC-LĐ của huyện và phần lớn làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn viên công đoàn huyện Văn Quan có trình độ chuyên môn khá, có kiến thức, khả năng tiếp cận và thích ứng nhanh với những yêu cầu của công cuộc đổi mới. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, LĐLĐ huyện Văn Quan đã tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ, người sử dụng lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ về công tác thi đua; mặt khác tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua. Từ phong trào “Lao động giỏi”,...

LSO-Với 2.218 đoàn viên sinh hoạt tại 103 công đoàn cơ sở trực thuộc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Quan luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chiếm trên 98% CNVC-LĐ của huyện và phần lớn làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn viên công đoàn huyện Văn Quan có trình độ chuyên môn khá, có kiến thức, khả năng tiếp cận và thích ứng nhanh với những yêu cầu của công cuộc đổi mới.
Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, LĐLĐ huyện Văn Quan đã tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ, người sử dụng lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ về công tác thi đua; mặt khác tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua. Từ phong trào “Lao động giỏi”, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn phát triển thành phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị như: phong trào “lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào “xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, phong trào “dạy tốt, học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… trong ngành Giáo dục – Đào tạo, phong trào phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
Sản xuất gạch bê tông tại xã Hưng Vũ (Bắc Sơn) – Ảnh: Thanh Đàn
Nhờ được triển khai sâu rộng gắn với việc đăng ký danh hiệu thi đua nên phong trào thi đua yêu nước đã được các công đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan văn hoá, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ công chức với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong các cơ quan hành chính, đoàn viên công đoàn tham gia có hiệu quả, gương mẫu thực hiện pháp lệnh công chức, góp phấn thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian làm việc, tiết kiệm chi phí văn phòng… Nhiều đoàn viên đã khắc phục mọi khó khăn để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhờ đó, chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng được nâng lên. Hiện nay, số đoàn viên công đoàn có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 37%, trung cấp 61%, trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 1,85%, trung cấp chiếm 8,5%.
Cũng sôi nổi không kém, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”…, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, giáo viên chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trong năm 2009, riêng công đoàn giáo dục huyện đã có 670 đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 730 đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc, 39 đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 942 cán bộ, CNVC-LĐ đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”, 528 chị đạt danh hiệu “phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng với phong trào thi đua trong công tác và lao động, LĐLĐ Văn Quan còn đẩy mạnh các phong trào ra quân đầu xuân, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội trong cán bộ, CNVC-LĐ. Chỉ tính riêng 2009, LĐLĐ huyện đã vận động đoàn viên đóng góp được gần 90 triệu đồng, tham gia gần 11.200 ngày công, trồng trên 19.000 cây các loại trong đợt ra quân đầu xuân, quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “bảo trợ trẻ em”, phòng chống lụt bão và các loại quỹ khác được trên 700 triệu đồng.

Với việc triển khai sâu rộng, cụ thể, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ Văn Quan đã mang lại những kết quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong công cuộc đổi mới. Ông Linh Minh Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ Văn Quan cho biết: Bước sang năm 2010-năm có nhiều sự kiện lớn: Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương đồng thời qua đó, củng cố và phát triển tổ chức công đoàn, thu hút ngày càng nhiều CNVC-LĐ tham gia.

Bảo Vy