Thứ hai,  05/06/2023

Công đoàn ngành GTVT: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LSO-Ngày 5/3/2010, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác CĐ (công đoàn) năm 2010 và tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ giai đoạn 2005-2009.Năm 2009, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ trong ngành GTVT đã đạt được nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức CĐ ngành nghề địa phương. Cụ thể hoá và triển khai kịp thời đến các cấp CĐ trong ngành Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành GTVT Việt Nam. CĐ ngành tập trung hướng về cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH của ngành. Đ/c Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT đọc báo cáo tổng kếtCĐ ngành GTVT...

LSO-Ngày 5/3/2010, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác CĐ (công đoàn) năm 2010 và tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ giai đoạn 2005-2009.
Năm 2009, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ trong ngành GTVT đã đạt được nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức CĐ ngành nghề địa phương. Cụ thể hoá và triển khai kịp thời đến các cấp CĐ trong ngành Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành GTVT Việt Nam. CĐ ngành tập trung hướng về cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH của ngành.

Đ/c Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT đọc báo cáo tổng kết
CĐ ngành GTVT Lạng Sơn hiện có 12 CĐ cơ sở với 845 cán bộ, CNVC-LĐ, trong đó lực lượng nữ CNVC-LĐ là 268 người, chiếm 32%. 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của CĐ ngành, cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng nữ CNVC-LĐ, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có bước phát triển mới, khẳng định được những thành tích, sự trưởng thành của nữ CNVC-LĐ ngành GTVT trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào phong trào CNVC-LĐ, vào sự phát triển của đơn vị và của ngành, hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Ghi nhận những thành tích đó, CĐ ngành GTVT Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho CĐ ngành GTVT Lạng Sơn; LĐLĐ tỉnh tặng 4 bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; 24 nữ CNVC-LĐ được nhận giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của CĐ ngành.

Đức Anh