Thứ hai,  26/09/2022

Thực hiện chủ trương bình đẳng giới: Cán bộ nữ thành phố thêm nhiều cơ hội vươn lên

LSO-Trong mọi thời kỳ phát triển của cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trươngtạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Thực hiện chủ trương đó, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường trên địa bàn với những giải pháp cụ thể. Nhờ vậy, vai trò của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nét nhất trong vấn đề bồi dưỡng tạo nguồn, qui hoạch và tin tưởng giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ nữ. Thời gian qua, với sự tham gia ngày càng nhiều vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ nữ góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Tuy vậy, khi lên các cấp lãnh đạo cao hơn thì tỷ lệ nữ có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thấp, theo các cơ quan chức năng là do sự nhận thức của...

LSO-Trong mọi thời kỳ phát triển của cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trươngtạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Thực hiện chủ trương đó, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường trên địa bàn với những giải pháp cụ thể. Nhờ vậy, vai trò của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nét nhất trong vấn đề bồi dưỡng tạo nguồn, qui hoạch và tin tưởng giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ nữ.
Thời gian qua, với sự tham gia ngày càng nhiều vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ nữ góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của thành phố. Tuy vậy, khi lên các cấp lãnh đạo cao hơn thì tỷ lệ nữ có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thấp, theo các cơ quan chức năng là do sự nhận thức của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị về công tác cán bộ nữ, vai trò của phụ nữ chưa đầy đủ và mang nặng định kiến giới. Vẫn còn tình trạng trọng nam hơn nữ ở một số nơi, dẫn đến việc quy hoạch, đánh giá, đề bạt cán bộ nữ thiếu khách quan, không công bằng. Mặt khác, công tác quy hoạch cán bộ nữ chưa đồng bộ và toàn diện, nhiều nơi làm còn mang tính hình thức, chưa sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, chưa thể hiện được tính chiến lược trong công tác này. Đời sống kinh tế, gánh nặng gia đình và sự bất bình đẳng giới tác động đến quá trình phấn đấu của một số ít cán bộ nữ. Vì vậy, để hoàn thành trọng trách được giao, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, việc tự khẳng định mình, nỗ lực học tập nâng cao trình độ, khéo sắp xếp công việc gia đình, tranh thủ sự chia sẻ, giúp đỡ của người thân, sự cộng tác, động viên của đồng nghiệp là những yêu cầu không thể thiếu đối với cán bộ nữ.
Ông Đinh Xuân Loan, Trưởng ban tổ chức Thành ủy cho biết : tính số liệu đầu nhiệm kỳ 2005 – 2010, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy thành phố là 8/37, chiếm tỷ lệ 21,62%; có 2/11 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, bằng 18,18% (sau bổ sung là 3/11). Đối với cấp ủy các cơ sở trực thuộc thành ủy, tỷ lệ nữ tham gia là 25%; riêng cấp xã, phường là 25,5%, tăng 6,24% so với nhiệm kỳ trước. Ngoài ra, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND cấp phường, xã, cấp thành phố đều đạt đạt từ 29,3% – 33,3%, tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước; trong đó, nhiều cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, theo dự kiến, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ đạt khoảng 25%. Hiện tại, công tác nhân sự đang được Thành ủy tập trung chỉ đạo rà soát trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên cũng như điều kiện thực tế của địa phương.
Với Thành phố Lạng Sơn, do có điều kiện thuận lợi trong việc học tập nâng cao trình độ, nhận thức, việc đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 đạt ít nhất 15% theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là hoàn toàn khả thi và chắc chắn sẽ đạt cao hơn. Tuy nhiên, song song với vấn đề cơ cấu, lãnh đạo thành phố cũng thống nhất cao quan điểm chú trọng năng lực, trình độ, ưu tiên các đối tượng cán bộ trẻ, có đức, có tài, cán bộ là người dân tộc thiểu số… Đồng chí Vy Đức Được, Bí thư Thành ủy khẳng định.
Với những nỗ lực trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, Thành phố Lạng Sơn đã và đang thiết thực phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn.

Xuân Hoàng