Thứ sáu,  02/12/2022

Hiệu quả các mô hình chi, trả chế độ BHXH

LSO-Trong những năm qua, từ đặc điểm tình hình và thực tế của địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố vận dụng 2 mô hình chi trả chế độ BHXH, đó là chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp.Đối với chi trả trực tiếp, đây là hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH do cán bộ cơ quan BHXH trực tiếp chi trả cho đối tượng hưởng BHXH ở các xã, phường, thị trấn hoặc một số đơn vị sử dụng lao động. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 44 điểm chi trả trực tiếp cho 19.101 đối tượng sinh sống tại 177 xã, phường, thị trấn với số tiền chi trả hàng tháng trên 32 tỷ đồng, chiếm 84% đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong toàn tỉnh. Riêng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Lộc Bình đã thực hiện chi trả trực tiếp cho 100% đối tượng. BHXH các huyện Cao Lộc, Bình Gia đã tổ chức chi trả tận nhà đối với một số đối tượng như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão...

LSO-Trong những năm qua, từ đặc điểm tình hình và thực tế của địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố vận dụng 2 mô hình chi trả chế độ BHXH, đó là chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp.
Đối với chi trả trực tiếp, đây là hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH do cán bộ cơ quan BHXH trực tiếp chi trả cho đối tượng hưởng BHXH ở các xã, phường, thị trấn hoặc một số đơn vị sử dụng lao động. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 44 điểm chi trả trực tiếp cho 19.101 đối tượng sinh sống tại 177 xã, phường, thị trấn với số tiền chi trả hàng tháng trên 32 tỷ đồng, chiếm 84% đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong toàn tỉnh. Riêng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Lộc Bình đã thực hiện chi trả trực tiếp cho 100% đối tượng. BHXH các huyện Cao Lộc, Bình Gia đã tổ chức chi trả tận nhà đối với một số đối tượng như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người ốm đau già yếu… Tại các điểm chi trả trực tiếp đã thực hiện đếm tiền trước khi chi trả, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng khi đến lĩnh tiền. Trong quá trình chi trả không để xảy ra nhầm lẫn, mất mát, thái độ phục vụ đối tượng tận tình, chu đáo, được đối tượng hưởng ứng, khen ngợi.
Ngoài việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên, đảm bảo đúng kỳ, đủ số, tận tay và an toàn quỹ tiền mặt, tại BHXH các huyện, thành phố và văn phòng BHXH tỉnh còn giải quyết thanh toán kịp thời cho các đối tượng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, mai táng phí, tuất một lần…không để tồn đọng.
Cán bộ hưu trí rút lương hưu qua thẻ ATM
Song song với chi trả trực tiếp là hình thức chi trả gián tiếp. Trước hết phải nói đến hiệu quả của chi trả gián tiếp qua các đại lý ở các xã, thị trấn. Những địa bàn thực hiện chi trả qua đại lý hầu hết là các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, đối tượng sống không tập trung. Đại lý chi trả là người được lựa chọn trong số cán bộ hưu trí và do UBND xã, thị trấn giới thiệu, đảm bảo có phẩm chất đạo đức, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Theo định kỳ hàng tháng, các đại lý có trách nhiệm đến BHXH huyện nhận tiền chi trả trên cơ sở danh sách, mức trợ cấp của đối tượng được giao quản lý, sau đó về tổ chức chi trả trong khoảng 3-5 ngày và thực hiện quyết toán với BHXH huyện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47 xã thực hiện việc chi trả qua đại lý với tổng số đối tượng là 2.983 người và số tiền chi trả hàng tháng trên 4 tỷ đồng. Từ thực tiễn hoạt động của các đại lý chi trả có thể khẳng định rằng đây là một hình thức chi trả hỗ trợ tích cực cho mô hình chi trả trực tiếp, đồng thời phát huy được các yếu tố thuận lợi cho công tác quản lý đối tượng và tổ chức chi trả các chế độ BHXH. Bên cạnh việc chi trả qua các đại lý, các đơn vị BHXH còn thực hiện hình thức chi trả gián tiếp qua tài khoản ATM. Về thực chất, Ngân hàng quản lý tài khoản thẻ ATM là đại lý chi trả chính. Hiện nay hình thức này đang được lựa chọn như một giải pháp chi trả tuyệt đối an toàn, tiện lợi, nhờ đó đối tượng có thể chủ động thời gian lĩnh lương hưu và trợ cấp. Trên thực tế, hiện có 291 đối tượng thuộc 2 phường Chi Lăng và Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đăng ký lĩnh lương qua tài khoản với số chi hàng tháng trên 650 triệu đồng.
Ngoài hai mô hình chi trả chủ yếu trên, BHXH tỉnh còn chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, từ khi thực hiện Luật BHXH, việc để lại 2% chi trợ cấp ngắn hạn đã giúp các đơn vị sử dụng lao động chủ động hơn trong việc thanh quyết toán trợ cấp BHXH ngắn hạn cho người lao động. Cơ quan BHXH từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã thực hiện việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH ngắn hạn được thực hiện đúng quy định, cấp kinh phí chi trợ cấp BHXH ngắn hạn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, an toàn nguồn quỹ…Từ việc vận dụng linh hoạt hai mô hình chi trả chế độ BHXH phù hợp với đặc điểm của địa phương đã từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng dần tỷ lệ chi trả trực tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, góp phần chăm lo đời sống của hàng vạn người lao động. Thông qua đó khẳng định tính ưu việt của chế độ chính sách BHXH của Nhà nước ta trong thực tiễn cuộc sống và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Phong Linh