Chủ nhật,  03/12/2023

Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội: Giám sát chương trình phòng, chống lao QG và dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng

Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội ( PCBXH) và chương trình kế hoạch công tác năm 2010, trong những ngày đầu tháng 3/2010, Trung tâm PCBXH đã cử đoàn cán bộ đi giám sát chương trình phòng, chống Lao quốc gia (QG) và dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng tại một số xã thuộc các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Đình Lập, Lộc Bình và Cao Lộc.Tại các buổi giám sát, các cán bộ của Trung tâm đã nắm tình hình quản lý, điều trị, cấp phát thuốc giám sát bệnh nhân lao, bệnh nhân tâm thần trên địa bàn; đánh giá tình hình hoạt động khám phát hiện người nghi lao, bệnh nhân tâm thần; kiểm tra hồ sơ bệnh án, sổ sách liên quan đến chương trình; kiểm tra kiến thức cán bộ y tế cơ sở về công tác phòng, chống lao và bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.Đoàn kiểm tra của Trung tâm PCBXH Lạng Sơn cùng cán bộ chống Lao của Trạm Y tế xã Tân Thành gặp gỡ và tư vấn cho bệnh nhân lao và nghi...

Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội ( PCBXH) và chương trình kế hoạch công tác năm 2010, trong những ngày đầu tháng 3/2010, Trung tâm PCBXH đã cử đoàn cán bộ đi giám sát chương trình phòng, chống Lao quốc gia (QG) và dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng tại một số xã thuộc các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Đình Lập, Lộc Bình và Cao Lộc.
Tại các buổi giám sát, các cán bộ của Trung tâm đã nắm tình hình quản lý, điều trị, cấp phát thuốc giám sát bệnh nhân lao, bệnh nhân tâm thần trên địa bàn; đánh giá tình hình hoạt động khám phát hiện người nghi lao, bệnh nhân tâm thần; kiểm tra hồ sơ bệnh án, sổ sách liên quan đến chương trình; kiểm tra kiến thức cán bộ y tế cơ sở về công tác phòng, chống lao và bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.
Đoàn kiểm tra của Trung tâm PCBXH Lạng Sơn cùng cán bộ chống Lao của Trạm Y tế xã Tân Thành gặp gỡ và tư vấn cho bệnh nhân lao và nghi lao.
Qua công tác giám sát, nhìn chung y tế cơ sở đã và đang kiện toàn đội ngũ cán bộ chống lao và bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng; qua các đợt tập huấn, trình độ cán bộ đã được nâng lên về kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền phát hiện. Hệ thống sổ sách rõ ràng phục vụ tốt cho công tác quản lý. Tuy nhiên, tỷ lệ khám phát hiện còn thấp, một số địa phương chưa sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ y tế thôn bản trong tuyên truyền phát hiện các bệnh xã hội nói chung và bệnh lao, người có biểu hiện tâm thần nói riêng.

MH