Thứ bảy,  24/02/2024

Tổng kết công tác chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2009

LSO-Sáng ngày 18/3/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo THADS năm 2009. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh. Toàn cảnh diễn ra hội nghị.Năm 2009, công tác THADS từ tuyến tỉnh đến huyện thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp đã đề ra. Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 80%, vượt 2% so với chỉ tiêu Bộ giao; số việc chuyển kỳ sau là 1.976 việc, trong đó có 1.178 việc chưa có điều kiện thi hành và 798 việc đang giải quyết, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 74%, vượt 18% so với chỉ tiêu Bộ giao. Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, trong năm đã tiếp nhận được 21 lượt đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu liên quan đến việc chậm thi hành bản án, khiếu nại về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên, định...

LSO-Sáng ngày 18/3/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo THADS năm 2009. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh.
Toàn cảnh diễn ra hội nghị.
Năm 2009, công tác THADS từ tuyến tỉnh đến huyện thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp đã đề ra. Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 80%, vượt 2% so với chỉ tiêu Bộ giao; số việc chuyển kỳ sau là 1.976 việc, trong đó có 1.178 việc chưa có điều kiện thi hành và 798 việc đang giải quyết, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008; tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 74%, vượt 18% so với chỉ tiêu Bộ giao. Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, trong năm đã tiếp nhận được 21 lượt đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu liên quan đến việc chậm thi hành bản án, khiếu nại về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản thi hành án, khiếu nại bản án chưa được thi hành dứt điểm. Đối với công tác chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố đã được kiện toàn và thực hiện phân công phụ trách, theo dõi cụ thể các xã, phường, thị trấn, đảm bảo cho việc đôn đốc chỉ đạo thi hành án được kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác THADS nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số chi cục trưởng THADS cấp huyện là thành viên ban chỉ đạo chưa làm tốt vai trò tham mưu cho các ban chỉ đạo THADS địa phương; chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc công tác thi hành án, do đó chưa có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, dẫn đến còn để dây dưa, tồn đọng một số vụ việc phức tạp. Thực hiện nhiệm vụ năm 2010, Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo các cơ quan THADS đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, có những giải pháp đồng bộ làm giảm thiểu lượng án tồn đọng. Đối với các cơ quan THADS phấn đấu thi hành xong về việc và tiền đạt và vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao, cụ thể đạt từ 85% về việc, 64% về tiền, giảm từ 5-10% án tồn đọng so với năm 2009.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh kết luận hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo THADS.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến đóng góp cho công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS tỉnh, các huyện, thành phố cũng như công tác phối kết hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đánh giá, kết luận: Công tác THADS trong năm 2009 của tỉnh ta đạt được nhiều thành tựu, có sự phối hợp nhịp nhàng với các cấp, ngành, cơ quan hữu quan. Đặc biệt đối với công tác tổ chức cán bộ, cơ quan THADS từ tỉnh đến huyện, thành phố đã được kiện toàn đầy đủ và là tiền đề vững chắc cho việc tổ chức hoạt động của các cơ quan THADS hiện nay.
Sau khi tổng kết công tác chỉ đạo THADS, Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã họp bàn thống nhất giải quyết một số vụ việc thi hành án có vướng mắc, khó khăn tồn đọng trong thời gian qua.

Thanh Huyền