Chủ nhật,  10/12/2023

Niềm vui cho những bến đò, bè mảng

LSO-“Tôi biết tỉnh ta còn khó khăn, chưa thể một chốc một lát làm cầu cho những nơi đò ngang cách trở, nhưng tôi muốn xin được hỗ trợ phao cứu sinh, cặp phao cho các em học sinh, giáo viên và người dân thường xuyên phải qua sông trên những chuyến đò, bè mảng để những chuyến sang sông ấy trở nên thật sự an toàn. Như vậy có được không, nhà báo?”Cách đây khoảng 6 tháng, tôi có chuyến công tác ở xã Tân Việt (Văn Lãng), câu hỏi của người lái đò hôm ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Nhưng giờ đây đã có thể khẳng định, ước muốn ấy chẳng còn là xa vời. Chủ trương trang bị phao cứu sinh, áo phao cho các bến đò, bè mảng của tỉnh đã được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện và sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai rất gần. Không chỉ các bến đò, bè mảng ở Tân Việt mà tất cả các bến đò, bè mảng trong toàn tỉnh cũng sẽ được trang bị.Từ cuộc họp tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn...

LSO-“Tôi biết tỉnh ta còn khó khăn, chưa thể một chốc một lát làm cầu cho những nơi đò ngang cách trở, nhưng tôi muốn xin được hỗ trợ phao cứu sinh, cặp phao cho các em học sinh, giáo viên và người dân thường xuyên phải qua sông trên những chuyến đò, bè mảng để những chuyến sang sông ấy trở nên thật sự an toàn. Như vậy có được không, nhà báo?”
Cách đây khoảng 6 tháng, tôi có chuyến công tác ở xã Tân Việt (Văn Lãng), câu hỏi của người lái đò hôm ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Nhưng giờ đây đã có thể khẳng định, ước muốn ấy chẳng còn là xa vời. Chủ trương trang bị phao cứu sinh, áo phao cho các bến đò, bè mảng của tỉnh đã được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện và sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai rất gần. Không chỉ các bến đò, bè mảng ở Tân Việt mà tất cả các bến đò, bè mảng trong toàn tỉnh cũng sẽ được trang bị.
Từ cuộc họp tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2009 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Ban ATGT tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo: Giao cho các ngành chức năng, rà soát số lượng học sinh, giáo viên phải đi đến trường bằng bè mảng và có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Ông Lương Viết Kiểm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban
Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Ngay lập tức, Ban ATGT đã giao cho các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp với các địa phương, rà soát, thống kê, đánh giá tình hình và đề xuất hướng khắc phục.


Những chuyến đò, bè mảng nguy hiểm như thế này sẽ được trang bị phao cứu sinh.
Qua kiểm tra tại 6 huyện (Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Văn Quan, Cao Lộc, Hữu Lũng) có nhiều điểm bị chia cắt bởi các dòng sông đã thống kê được có 75 bến đò, với 162 bè mảng, thuyền sắt hoạt động trên các con sông có chiều rộng trung bình từ 70-90m. Đối tượng đi lại ngoài nhân dân, có 3.147 học sinh và 224 giáo viên. Trong số này, ngoài 434 học sinh và 64 giáo viên ở Tràng Định đã được hỗ trợ áo phao từ trước, còn lại toàn bộ phải qua sông bằng bè mảng mà không có phương tiện cứu sinh. Với đặc điểm như vậy, Ban ATGT tỉnh đã đề xuất phương án trang bị phao cứu sinh, áo phao cấp cho các bến đò, bè mảng hoạt động trên địa bàn. Theo phương án này, tổng số lượng phao cứu sinh và phao tròn cấp cho các đò, bè mảng là 2.250 chiếc, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Việc quản lý, sử dụng sẽ được giao cho Ban ATGT huyện để cấp tới Ban ATGT các xã và tới từng chủ đò, đồng thời ký cam kết khi đưa mỗi người qua sông yêu cầu tất cả đều phải mặc áo phao và trên đò, bè mảng luôn phải có phao cứu sinh đầy đủ.

Qua đề xuất đó, đến ngày 11/3/2010, UBND tỉnh đã có công văn đồng ý nội dung đề nghị của Ban ATGT tỉnh, đồng thời giao cho Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND các địa phương liên quan lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và khẩn trương triển khai thực hiện trang bị các phương tiện cứu sinh theo như phương án đã đề xuất. Ông Lương Viết Kiểm cho biết: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, mọi thủ tục đang được các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất. Trong điều kiện tỉnh ta còn khó khăn về mọi mặt, việc xây dựng và triển khai phương án có tính khả thi nhất để bảo đảm an toàn cho nhân dân khi qua sông bằng bè, mảng thể hiện sự quan tâm lớn của các cấp, các ngành đến nhân dân, tự đó tạo sự đồng thuận từ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ trương đầy tính nhân văn ấy đã, đang trở thành hiện thực.

Lê Minh