Thứ hai,  26/09/2022

Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa khai mạc Hội nghị quốc tế của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu với chủ đề: Quản lý rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu - SREX.Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có gần 100 nhà khoa học hàng đầu từ hơn 25 nước trên thế giới. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề nóng bỏng, mang tính cấp bách mà những tác động của biến đổi khí hậu gây ra, nhất là các giải pháp quản lý rủi ro, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan khác trong việc triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo cũng như triển khai các dự án quốc tế lớn trong lĩnh vực biến...

Tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa khai mạc Hội nghị quốc tế của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu với chủ đề: Quản lý rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu – SREX.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có gần 100 nhà khoa học hàng đầu từ hơn 25 nước trên thế giới. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề nóng bỏng, mang tính cấp bách mà những tác động của biến đổi khí hậu gây ra, nhất là các giải pháp quản lý rủi ro, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan khác trong việc triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo cũng như triển khai các dự án quốc tế lớn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tạo uy tín và sự tin tưởng đối với các đối tác quốc tế và được lựa chọn để tổ chức hội nghị quan trọng lần này. Việc chọn Việt Nam là điểm đến của các nhà khoa học hàng đầu thế giới cho thấy mức độ quan tâm của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cũng như nỗ lực chung của Chính phủ và các nhà khoa học Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Nhandan