Chủ nhật,  04/12/2022

Chương trình đồng diễn "Thanh niên khỏe và làm theo lời Bác"

LSO-Ngày 21/3/2010, nằm trong kế hoạch tháng thanh niên năm 2010, Đoàn trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Chương trình đồng diễn “Thanh niên khỏe và làm theo lời Bác” lần thứ 2. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe làm nòng cốt cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự có đại diện của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Thành đoàn; Hội phụ huynh học sinh cùng toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.Với nhiều tiết mục văn nghệ, thể dục tay không và võ thuật độc đáo, hấp dẫn, chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh và thực sự là một ngày hội của nhà trường.Tiết mục hát múa: Việt Nam gấm hoa.Tiết mục võ thuật.Biểu diễn...

LSO-Ngày 21/3/2010, nằm trong kế hoạch tháng thanh niên năm 2010, Đoàn trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Chương trình đồng diễn “Thanh niên khỏe và làm theo lời Bác” lần thứ 2.
Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe làm nòng cốt cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tới dự có đại diện của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Thành đoàn; Hội phụ huynh học sinh cùng toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.
Với nhiều tiết mục văn nghệ, thể dục tay không và võ thuật độc đáo, hấp dẫn, chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh và thực sự là một ngày hội của nhà trường.
Tiết mục hát múa: Việt Nam gấm hoa.
Tiết mục võ thuật.
Biểu diễn Aerobic.

Ngọc Hiếu