Thứ năm,  07/12/2023

Trước 1/7/2010, mũ bảo hiểm có tem "CS" sẽ phải chuyển đổi sang tem "CR"

LSO-Sở Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị các hộ kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thống kê toàn bộ số lượng mũ bảo hiểm gắn tem “CS” (hợp quy) và tem “đã kiểm tra” còn tồn để tiến hành chuyển đổi sang tem “CR” (hợp chuẩn) theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sử dụng thống nhất đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.Theo Thông tư, từ 1/7/2010, dấu “CS” và tem “đã kiểm tra” hết hiệu lực sử dụng. Do đó, trước thời hạn này, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện phân loại, thống kê số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu “CS” (sản xuất trong nước) và tem “đã kiểm tra” (mũ nhập khẩu) trên địa bàn quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm để được chuyển đổi thống nhất sang dấu “CR”.Lạng Sơn hiện có khoảng 200 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, theo quy...

LSO-Sở Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị các hộ kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thống kê toàn bộ số lượng mũ bảo hiểm gắn tem “CS” (hợp quy) và tem “đã kiểm tra” còn tồn để tiến hành chuyển đổi sang tem “CR” (hợp chuẩn) theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sử dụng thống nhất đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.
Theo Thông tư, từ 1/7/2010, dấu “CS” và tem “đã kiểm tra” hết hiệu lực sử dụng. Do đó, trước thời hạn này, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện phân loại, thống kê số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu “CS” (sản xuất trong nước) và tem “đã kiểm tra” (mũ nhập khẩu) trên địa bàn quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm để được chuyển đổi thống nhất sang dấu “CR”.

Lạng Sơn hiện có khoảng 200 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, theo quy định, trước ngày 15/4/2010, các cơ sở này sẽ phải báo cáo số lượng mũ bảo hiểm gắn dấu “CS” và tem “đã kiểm tra” còn tồn về Sở Khoa học-Công nghệ để làm thủ tục chuyển đổi.

Bảo Vy