Thứ tư,  07/06/2023

Tuổi trẻ xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

LSO-Với gần 65 nghìn đoàn viên nòng cốt và hàng chục nghìn thanh niên các dân tộc toàn tỉnh, đang tiếp tục phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Lạng Sơn đang ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là chủ thể trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của thanh niên trong lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đoàn viên, thanh niên khối sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên khối nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, triển khai sâu rộng phong trào “4 mới”, vay vốn phát triển...

LSO-Với gần 65 nghìn đoàn viên nòng cốt và hàng chục nghìn thanh niên các dân tộc toàn tỉnh, đang tiếp tục phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Lạng Sơn đang ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là chủ thể trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, phát huy vai trò của thanh niên trong lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đoàn viên, thanh niên khối sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên khối nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, triển khai sâu rộng phong trào “4 mới”, vay vốn phát triển kinh tế gia đình đạt gần 90 tỷ đồng. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang phát huy sáng kiến về huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật… Tổ chức Đoàn tăng cường hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên, xung kích đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tuổi trẻ các dân tộc nhiệt tỉnh hưởng ứng: Tháng Thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hằng năm ngày càng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Nội dung tình nguyện tập trung vào công tác giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường, chi viện các công trình, lĩnh vực đang cần sức trẻ của thanh niên, tổ chức sâu rộng các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện, là phương thức hữu hiệu tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi.

Hướng dẫn đoàn viên thanh niên truy cập Internet

Ảnh: Thanh Hòa

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ toàn tỉnh đã hăng hái tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Phong trào đoàn kết thanh niên 3 lực lượng: vũ trang, trường học, địa bàn dân cư được đẩy mạnh, phát huy vai trò của tổ chức đoàn tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS, tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông…
Xung kích thực hiện cải cách hành chính, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, xây dựng lớp cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị; phong trào “ba trách nhiệm” từng bước thu hút đông đảo thanh niên tham gia, gồm: trách nhiệm với bản thân (trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo trong công việc), trách nhiệm với cơ quan (hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương) và trách nhiệm với nhân dân (tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu nhân dân); tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên một tỉnh biên giới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, giao lưu với thanh niên nước bạn; khuyến khích thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; hướng dẫn và chuẩn bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa, khuyến khích thanh niên tham gia; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ… đạt kết quả tích cực.
Để phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của tuổi trẻ các dân tộc ngày một đi vào chiều sâu, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ về vai trò của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước; vận động thanh niên thi đua học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, có tri thức “chìa khóa” mở cánh cửa đi vào tương lai, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập; phát động các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia, phát huy tiềm năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tạo động lực thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày một phát triển.

Nguyễn Minh Thơ