Thứ năm,  29/09/2022

Thành phố: Triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS

LSO-Ngày 26/3/2010, tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn đã tổ chức triển khai chiến dịch Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) đến các vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao năm 2010.Chiến dịch năm nay được tổ chức tại 3/3 xã ngoại thành của thành phố: Quảng Lạc, Mai Pha và Hoàng Đồng với mục tiêu đạt 70% số người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng. Đợt 1 của chiến dịch sẽ diễn ra đến hết ngày 25/4/2010 và đợt 2 sẽ kết thúc trước ngày 30/10/2010. Cùng với việc tổ chức khám SKSS, phát thuốc miễn phí, chiến dịch lần này còn bao gồm các hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế xã, y tế thôn, bản; truyền thông về chăm sóc SKSS, dân số và KHH GĐ cho nhân dân trên địa bàn...Triển khai chiến dịch CSSKSS.Triển khai chiến dịch tại Tram Y tế xã Quảng...

LSO-Ngày 26/3/2010, tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Trung tâm Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn đã tổ chức triển khai chiến dịch Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) đến các vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao năm 2010.
Chiến dịch năm nay được tổ chức tại 3/3 xã ngoại thành của thành phố: Quảng Lạc, Mai Pha và Hoàng Đồng với mục tiêu đạt 70% số người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng. Đợt 1 của chiến dịch sẽ diễn ra đến hết ngày 25/4/2010 và đợt 2 sẽ kết thúc trước ngày 30/10/2010. Cùng với việc tổ chức khám SKSS, phát thuốc miễn phí, chiến dịch lần này còn bao gồm các hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế xã, y tế thôn, bản; truyền thông về chăm sóc SKSS, dân số và KHH GĐ cho nhân dân trên địa bàn…
Triển khai chiến dịch CSSKSS.
Triển khai chiến dịch tại Tram Y tế xã Quảng Lạc.

Bảo Vy