Thứ bảy,  01/10/2022

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn xứng đáng niềm tin yêu

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng đối với vùng Đông Bắc và cả nước. Với 2 cửa khẩu quốc tế và nhiều cặp chợ đường biên, thu NSNN của Lạng Sơn liên tục tăng trưởng, năm 2009 đạt 1.946,6 tỷ đồng, là một trong những tỉnh có số thu cao nhất trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong chặng đường phát triển, đổi mới đi lên của Lạng Sơn, có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống KBNN Lạng Sơn. Ngày 1/4/2010, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn tròn 20 năm xây dựng và phát triển. Với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý. Trong suốt 20 năm qua, KBNN Lạng Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước ổn định và phát triển, cùng với toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước....

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng đối với vùng Đông Bắc và cả nước. Với 2 cửa khẩu quốc tế và nhiều cặp chợ đường biên, thu NSNN của Lạng Sơn liên tục tăng trưởng, năm 2009 đạt 1.946,6 tỷ đồng, là một trong những tỉnh có số thu cao nhất trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong chặng đường phát triển, đổi mới đi lên của Lạng Sơn, có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống KBNN Lạng Sơn.
Ngày 1/4/2010, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn tròn 20 năm xây dựng và phát triển. Với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý. Trong suốt 20 năm qua, KBNN Lạng Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước ổn định và phát triển, cùng với toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Qua những kết quả đạt được cụ thể trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, có thể khẳng định rằng, KBNN Lạng Sơn đã góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương.
Trong công tác thu NSNN, để thực hiện nhiệm vụ tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, ngoài các điểm thu cố định, KBNN Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan trên địa bàn tổ chức 5 điểm thu trực tiếp tại cửa khẩu. Song song với tăng số lượng điểm thu, KBNN Lạng Sơn luôn chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế. Nhờ vậy, các khoản thu của tỉnh luôn được tập trung kịp thời vào NSNN một cách chính xác, đầy đủ và an toàn tuyệt đối, giúp cho tỉnh chủ động trong công tác chi tiêu, điều hành NSNN. Trong 20 năm qua, KBNN đã tổ chức thu đạt trên 13.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu tăng 33,25%. Bên cạnh công tác thu, công tác kiểm soát chi đã dần đi vào nền nếp và thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu NSNN của địa phương. Các khoản chi đã đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác thanh toán, cấp phát và chi trả với các đơn vị thụ hưởng NSNN được thực hiện kịp thời, không có hiện tượng ách tắc, phiền hà cũng đã giúp các đơn vị trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hội thi kiểm ngân ở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn
Ảnh: Nguyễn Quốc Toàn
Công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển của KBNN Lạng Sơn trong những năm qua cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Nhờ có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương các cấp, nên các chương trình phát hành tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Chính phủ, công trái xây dựng Tổ quốc, công trái giáo dục… đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý, điều hòa vốn luôn đạt hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho chính quyền các cấp chủ động trong điều hành quỹ NSNN. Các nhiệm vụ khác như giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn; chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc; chương trình kiên cố hóa trường lớp học… cũng được KBNN Lạng Sơn tổ chức thực hiện tốt, theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của địa phương.

Ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ, công chức KBNN Lạng Sơn đã đạt được trong nhiều năm qua, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cho KBNN Lạng Sơn. Đặc biệt tấm Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho KBNN Lạng Sơn năm 2008 là phần thưởng cao quý dành cho những cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, công chức ngành KBNN Lạng Sơn. Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đối với ngành tài chính nói chung và KBNN Lạng Sơn nói riêng, năm 2010 còn là năm phải tập trung nguồn lực để triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngận sách – kho bạc (TABMIS). Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành tài chính. Việc triển khai dự án TABMIS sẽ có tác động nhất định đến một số vấn đề như: tác động đến cơ chế chính sách, tác động đến tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, tác động đến tư duy và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ… vì vậy KBNN Lạng Sơn cần chuẩn bị tốt nguồn lực để sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là đầu mối quan trọng để thực hiện thành công dự án TABMIS trên địa bàn toàn tỉnh.
Xây dựng khu hành chính cơ quan trên địa bàn xã Mai pha, thành phố Lạng Sơn – Ảnh: M.H
Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, KBNN Lạng Sơn cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền để thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là: phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt luật NSNN, tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ, đúng chế độ do Nhà nước quy định nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ… để nâng cao trình độ cán bộ nhằm thực hiện tốt việc tiếp cận công nghệ hiện đại khi triển khai dự án TABMIS. Đồng thời không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thu, chi NSNN, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong lĩnh vực điều hành quản lý quỹ NSNN trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển mọi mặt của tỉnh.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, KBNN Lạng Sơn ngày nay đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích đạt được trong 20 năm qua, tập thể cán bộ, công chức KBNN Lạng Sơn sẽ không ngừng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xứng đáng với nềm tin yêu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã dành cho.

Dương Thời Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh