Thứ năm,  07/12/2023

Kho bạc Lạng Sơn 20 năm xây dựng và phát triển

LSO-Ngày 1/4/1990, cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước toàn quốc, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Hai mươi năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, KBNN Lạng Sơn đã từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn lên và phát triển mạnh mẽ, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực quản lý quỹ tài chính và điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý nhà nước về quỹ NSNN, quỹ tài chính và các quỹ khác do Nhà nước giao quản lý, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lãnh đạo KBNN Lạng Sơn đã luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch công tác, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể. Trong công tác thu NSNN, KBNN Lạng Sơn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu. Tổng thu...

LSO-Ngày 1/4/1990, cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước toàn quốc, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Hai mươi năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, KBNN Lạng Sơn đã từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn lên và phát triển mạnh mẽ, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực quản lý quỹ tài chính và điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý nhà nước về quỹ NSNN, quỹ tài chính và các quỹ khác do Nhà nước giao quản lý, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lãnh đạo KBNN Lạng Sơn đã luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch công tác, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể. Trong công tác thu NSNN, KBNN Lạng Sơn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu. Tổng thu NSNN qua các năm đều có sự gia tăng rõ rệt, nếu như năm 1990 thu NSNN của Lạng Sơn chỉ đạt 17,2 tỉ đồng thì đến năm 2000 đã đạt 832,7 tỉ đồng và năm 2009 đạt 1.946,6 tỉ đồng, bằng 113 lần so với năm 1990. Việc bố trí các quầy thu một cách khoa học trên cơ sở lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thu ngân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các điểm thu là một trong những điều kiện tiên quyết góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu. Ngoài 11 điểm thu cố định tại trụ sở 11 đơn vị kho bạc trên toàn địa bàn, KBNN Lạng Sơn đã bố trí lực lượng, phương tiện để mở thêm nhiều điểm thu trực tiếp tại các cửa khẩu như: Hữu nghị, Tân thanh, Chi Ma… và 1 điểm thu tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, công tác kiểm soát chi NSNN luôn được lãnh đạo KBNN Lạng Sơn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
Qua từng năm thực hiện, công tác kiểm soát chi đã dần đi vào nề nếp và thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu NSNN. Tổng chi NSNN năm 1990 là 52,5 tỷ đồng, năm 2000 là 694,1 tỷ đồng và năm 2009 là 4.040,1 tỷ đồng, tăng 77 lần so với năm 1990. Từ năm 1997 đến nay, KBNN Lạng Sơn đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên với tổng số tiền trên 15.040 tỷ đồng; qua kiểm soát chi đã phát hiện trên 2.000 món chi chưa đủ điều kiện thanh toán, yêu cầu bổ sung hồ sơ với tổng số tiền là 2.500 triệu đồng. Qua 20 năm hoạt động, KBNN Lạng Sơn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tập trung quản lý thu nộp tiền mặt và chi trả kịp thời các khoản chi NSNN cho các đơn vị thụ hưởng. Trong công tác an toàn kho quỹ, đội ngũ cán bộ kiểm ngân KBNN Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện và thu giữ trên 3.438 món tiền giả với tổng số tiền là 335 triệu đồng; đồng thời đã trả lại cho khách hàng 3.333 món tiền thừa với tổng số tiền là 1.261 triệu đồng, trong đó món lớn nhất là 50 triệu đồng. Từ năm 1999, KBNN Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn và xây dựng trung tâm cụm xã miền núi (vốn chương trình 135) kịp thời và đúng chế độ quy định. Tổng số tiền đã kiểm soát, thanh toán đạt 671,1tỷ đồng. Cùng với nguốn vốn 135, KBNN Lạng Sơn đã thực hiện kiểm soát thanh toán và giải ngân nhanh các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia khác như nguồn vốn trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định 120. Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Nhà nước, KBNN Lạng Sơn đã tổ chức nghiệp vụ huy động vốn thông qua các kênh như: phát hành tín phiếu, phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu KBNN, công trái giáo dục… đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao với tổng số tiền huy động 910.103 triệu đồng, trong đó phát hành công trái giáo dục năm 2005 đạt 5,47 tỷ đồng, bằng 139,6% kế hoạch được giao. Không chỉ làm tốt công tác quản lý và điều hành quỹ NSNN, trong những năm qua, lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho hoạt động của ngành cũng luôn được chú trọng, quan tâm. Công tác kiểm tra, kiểm soát, thường xuyên được coi đây là một biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa và phát hiện những biểu hiện tiêu cực, những hành vi làm trái nguyên tắc, chế độ. Công tác tin học có sự phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai nghiệp vụ – Ảnh: CTV
Để có được những bước đi vững chắc và những thành qủa trên, điểm quan trọng hàng đầu, nền tảng của sự thành công trên chặng đường 20 năm phải kể đến đó là công tác tổ chức cán bộ. Ngày mới thành lập, KBNN Lạng Sơn có 138 cán bộ công tác tại 10 đơn vị trực thuộc và 4 phòng thuộc KBNN tỉnh. Trong đó cán bộ có trình độ đại học là 32, chiếm 23,2%. Qua từng giai đoạn phát triển, đội ngũ cán bộ CCVC của ngành càng được bổ sung, phát triển cả về mặt chất và lượng. Đến nay biên chế toàn ngành đã là 202 người, trong đó 3 thạc sỹ, 85 đại học (chiếm 43%), số cán bộ được đào tạo lý luận chính trị là 21, đại đa số CCVC đều có trình độ ngoại ngữ, tin học từ trình độ A trở lên. Với những thành tích đã đạt được, những năm vừa qua, KBNN Lạng Sơn luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiều năm liên tục, KBNN Lạng Sơn được nhận các hình thức khen thưởng cấp cao của Nhà nước, Chính phủ và của ngành.
Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay, KBNN Lạng Sơn đã xây dựng chương trình hành động, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn gắn với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo triển khai thành công dự án TABMIS và chiến lược phát triển KBNN. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hệ thống trên các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ KBNN, nhằm giữ ổn định hệ thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế quản lý tài chính nội bộ hệ thống KBNN. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu về cải cách hành; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi yêu nước, đôn đốc thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hoá nghề kho bạc. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Triệu Thị Lan Phương, Giám đốc KBNN Lạng Sơn