Thứ hai,  26/09/2022

Ngành Tài chính Lạng Sơn với phong trào thi đua yêu nước

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, Sở Tài chính luôn coi thi đua yêu nước là phương pháp cách mạng tổng hợp, hội tụ trí tuệ, tinh thần, là động lực phát triển, đồng thời là biện pháp hữu hiệu để xây dựng con người mới.Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về thi đua, khen thưởng đã được triển khai đồng bộ, phổ biến đầy đủ về nội dung và phù hợp với đối tượng. Công tác thi đua, khen thưởng đã đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đã tạo được động lực phấn đấu cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Sở Tài chính đã thường xuyên duy trì, thực hiện việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của UBND tỉnh, Bộ Tài...

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong những năm qua, Sở Tài chính luôn coi thi đua yêu nước là phương pháp cách mạng tổng hợp, hội tụ trí tuệ, tinh thần, là động lực phát triển, đồng thời là biện pháp hữu hiệu để xây dựng con người mới.
Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về thi đua, khen thưởng đã được triển khai đồng bộ, phổ biến đầy đủ về nội dung và phù hợp với đối tượng. Công tác thi đua, khen thưởng đã đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đã tạo được động lực phấn đấu cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Sở Tài chính đã thường xuyên duy trì, thực hiện việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của UBND tỉnh, Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-STC ngày 3-6-2008, ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính, quy định cụ thể nội dung, tiêu chuẩn để đánh giá, chấm điểm thi đua, xếp hạng cho các phòng thuộc Sở và các huyện, thành phố. Hàng năm ban hành các văn bản phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành để các phòng, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện.

Đảng viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 – Ảnh: Nguyễn Quốc Toàn
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong nhiều năm qua, Sở Tài chính luôn coi công tác thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Sở Tài chính đã phát động và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “cải cách hành chính”, “cải tiến lề lối làm việc”, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Người tốt việc tốt”,… Bên cạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã được phát động như phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của tổ chức công đoàn, phong trào “Đòan viên thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”…

Việc tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua đã góp phần tạo nên khí thế thi đua trong toàn cơ quan, toàn ngành, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Liên tục trong nhiều năm qua Đảng bộ Sở Tài chính luôn đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh, cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn. Nhiều cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến; các tổ chức đoàn thể trong cơ quan hoạt động tích cực, được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc… Đặc biệt trong năm 2009 vừa qua, cán bộ, công chức Sở Tài chính đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; cá nhân Giám đốc Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều tập thể, cá nhân được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Tài chính.

Nguyễn Hoàng Đỉnh