Thứ năm,  07/12/2023

Công an huyện Lộc Bình: Làm tốt công tác dân vận

LSO-Trong những năm qua, Công an huyện Lộc Bình đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác dân vận đã thu được nhiều thành công, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân, huy động được sức mạnh của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Làm đường giúp dân.Xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân nên Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Lộc Bình nhận thức, để thực hiện thành công nhiệm vụ đảm bảo ANTT thì công tác dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bên cạnh xây dựng nghị quyết, đơn vị tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhận thức về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong thực hiện phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. 5 năm qua, đơn vị đã triển khai 7 cuộc vận động tập trung tại...

LSO-Trong những năm qua, Công an huyện Lộc Bình đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác dân vận đã thu được nhiều thành công, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân, huy động được sức mạnh của cộng đồng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Làm đường giúp dân.
Xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân nên Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Lộc Bình nhận thức, để thực hiện thành công nhiệm vụ đảm bảo ANTT thì công tác dân vận là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bên cạnh xây dựng nghị quyết, đơn vị tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhận thức về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong thực hiện phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. 5 năm qua, đơn vị đã triển khai 7 cuộc vận động tập trung tại các địa bàn trọng điểm. Bố trí CBCS có năng lực, kinh nghiệm và trình độ tham gia phong trào với phương châm :“cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc” với nhân dân. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các qui định về thủ tục xuất nhập cảnh, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tham mưu xây dựng các qui ước, hương ước của thôn bản phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và các qui định của pháp luật. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ đã chủ động phối hợp với cơ sở tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao với khẩu hiệu: “Vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, vì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tham gia làm đường bê tông liên thôn trị giá trên 200 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh tình nguyện và phát thuốc miễn phí cho nhân dân ở các xã vùng III.
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo CBCS phải coi trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn. Đặc biệt đối với những CBCS thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân thì phải chú ý thực hiện tốt lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của lực lượng CAND.

Có thể nói công tác dân vận của Công an huyện Lộc Bình đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủy Quyên