Chủ nhật,  03/12/2023

Năm 2015: Sẽ có khoảng 60% tổng số sinh viên có nhu cầu về chỗ ở được bố trí ở tại ký túc xá

Bộ Xây dựng cho biết, theo mục tiêu cơ bản của Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, đến năm 2015 sẽ có khoảng 60% tổng số sinh viên có nhu cầu về chỗ ở được bố trí trong các khu nhà ở tập trung (ký túc xá).Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, giai đoạn 2009-2010 dự kiến đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ để giải quyết chỗ ở cho khoảng 200.000 sinh viên. Những năm tiếp theo (2011-2015), dự kiến mỗi năm cần đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 3.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho 94 dự án thuộc 28 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Theo đó, đến ngày 27/2/2010 đã có 91 dự án được khởi công.Theo Bộ Xây dựng, nhìn chung tiến độ triển khai các dự án đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên tại hầu hết các địa phương đều đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do...

Bộ Xây dựng cho biết, theo mục tiêu cơ bản của Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, đến năm 2015 sẽ có khoảng 60% tổng số sinh viên có nhu cầu về chỗ ở được bố trí trong các khu nhà ở tập trung (ký túc xá).

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, giai đoạn 2009-2010 dự kiến đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ để giải quyết chỗ ở cho khoảng 200.000 sinh viên. Những năm tiếp theo (2011-2015), dự kiến mỗi năm cần đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 3.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho 94 dự án thuộc 28 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Theo đó, đến ngày 27/2/2010 đã có 91 dự án được khởi công.

Theo Bộ Xây dựng, nhìn chung tiến độ triển khai các dự án đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên tại hầu hết các địa phương đều đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do gặp khó khăn về mặt bằng và một số lý do khách quan khác.

Năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt 2.000 tỷ đồng cho việc đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên, song Bộ Xây dựng cho biết, so với nhu cầu thực tế vẫn còn thiếu khoảng 2.500 tỷ đồng. Hiện, Bộ đang đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để đáp ứng được nhu cầu đầu tư nhà ở cho các đối tượng trên.

Theo Website dangcongsan