Chủ nhật,  04/12/2022

Hữu Lũng: Hội làm vườn tập huấn nghiệp vụ công tác hội

LSO-Sáng ngày 6/4/2010 tại UBND huyện Hữu Lũng, Hội làm vườn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2010. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Hội, UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện và các hội viên đại diện Chi hội làm vườn 26 xã, thị trấn trong huyện.Tại buổi tập huấn, các thành viên Hội làm vườn đã được học tập các nội dung nhằm nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác hội như: Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ; hướng dẫn số 276/SNV-TCNC ngày 30/11/2006 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác hội; quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Điều lệ hội Hội làm vườn tỉnh; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hội cơ sở; các biểu mẫu như: Đơn xin gia nhập hội,...

LSO-Sáng ngày 6/4/2010 tại UBND huyện Hữu Lũng, Hội làm vườn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2010. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Hội, UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện và các hội viên đại diện Chi hội làm vườn 26 xã, thị trấn trong huyện.
Tại buổi tập huấn, các thành viên Hội làm vườn đã được học tập các nội dung nhằm nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác hội như: Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ; hướng dẫn số 276/SNV-TCNC ngày 30/11/2006 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác hội; quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Điều lệ hội Hội làm vườn tỉnh; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hội cơ sở; các biểu mẫu như: Đơn xin gia nhập hội, báo cáo của ban trù bị thành lập chi hội, nội dung bản điều lệ hội… qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức về nghiệp vụ công tác hội.

Đỗ Hoạt