Thứ sáu,  09/12/2022

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nhà báo các cấp

LSO-Ngay từ khi thành lập đến nay, Hội Nhà báo Việt nam (HNBVN) đã được Đảng, Bác Hồ công nhận là một tổ chức “Chính trị- xã hội- nghiệp vụ” của những người làm báo Việt Nam. Điều lệ HNBVN khoá VIII đã được Bộ Nội vụ thông qua, ghi rõ: “Hội Nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và điều lệ Hội.Và gần đây là Chỉ thị 37- CT/ TW, Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục nhấn mạnh, vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HNBVN các cấp.Phóng viên tác nghiệp -Ảnh: M.V.HBám vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có Hội Nhà báo các địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt việc động viên, khuyến khích, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các hội viên- nhà báo trên địa...

LSO-Ngay từ khi thành lập đến nay, Hội Nhà báo Việt nam (HNBVN) đã được Đảng, Bác Hồ công nhận là một tổ chức “Chính trị- xã hội- nghiệp vụ” của những người làm báo Việt Nam.
Điều lệ HNBVN khoá VIII đã được Bộ Nội vụ thông qua, ghi rõ: “Hội Nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và điều lệ Hội.Và gần đây là Chỉ thị 37- CT/ TW, Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục nhấn mạnh, vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HNBVN các cấp.

Phóng viên tác nghiệp -Ảnh: M.V.H
Bám vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có Hội Nhà báo các địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt việc động viên, khuyến khích, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các hội viên- nhà báo trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, định hướng được dư luận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội trên địa bàn. Đối với tỉnh Lạng Sơn, từ khi có cán bộ chuyên trách Hội cấp tỉnh, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đã có bước chuyển biến đáng kể bởi có cán bộ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, tổ chức thực hiện và tổng kết từ thực tiễn, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của các hội viên- nhà báo được chú trọng hơn, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh được nâng lên.
Với suy nghĩ của một cán bộ làm công tác chuyên trách Hội nhà báo ở địa phương, tôi nhận thấy, muốn Hội mạnh và có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực thì trước hết, lực lượng cán bộ chuyên trách của Hội phải đủ mạnh về cả số lượng và chất lượng. Về số lượng, cán bộ chuyên trách Hội Nhà báo cấp tỉnh phải có từ 5 đến 8 biên chế. Chất lượng cán bộ Hội phải có trình độ cử nhân báo chí trở lên, có thâm niên hoạt động ở các cơ quan báo chí ít nhất từ 3 năm trở lên, còn trong độ tuổi làm việc sung sức, có uy tín trong nghề. Được hội viên- nhà báo tin yêu, mến mộ. Hội Nhà báo các địa phương cần có trụ sở làm việc ổn định, lâu dài, có phương tiện công tác chủ động, có cơ sở vật chất đủ sức hoạt động tương đương với một ban, ngành của tỉnh. Một vấn đề hết sức quan trọng cần được quan tâm đặc biệt, đó là hoạt động ở các chi hội cơ sở. Chi hội cơ sở được thành lập ở các cơ quan báo chí, có giấy phép hoạt động. Chi hội có nhiều hay ít hội viên còn tuỳ thuộc vào biên chế của từng cơ quan báo chí cùng với sự phấn đấu bền bỉ của các nhà báo chuyên nghiệp thuộc cơ quan báo chí đó. Muốn chi hội hoạt động tốt, đều đặn, có nội dung hoạt động phong phú- điều này phụ thuộc vào sự quan tâm của cấp uỷ, của lãnh đạo các cơ quan báo chí, sự năng động của Ban thư ký chi hội và tính tự giác của các hội viên. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, mọi hội viên- nhà báo toàn tỉnh hãy gắng sức phấn đấu, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày một vững mạnh, để thực sự là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo toàn tỉnh, xung kích trên mặt trận văn hoá- tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.

Lê Quang Bình, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn