Thứ bảy,  24/02/2024

Điện lực Lạng Sơn: Thực hiện tốt AT- VSLĐ, PCCN

LSO-Điện lực Lạng Sơn (ĐLLS) là một đơn vị đặc thù với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh bán điện, số lượng cán bộ công nhân viên chức, lao động (CBCNV) đông, với hơn 600 người, địa bàn hoạt động rộng khắp trong toàn tỉnh bao gồm 11 chi nhánh và 2 phân xưởng rải khắp tại 11/11 huyện, thành phố. Do vậy, những năm qua, công tác AT- VSLĐ, PCCN luôn được đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc nên nhiều năm qua ĐLLS luôn là điểm sáng trong phong trào thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ, PCCN. Ông Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn ĐLLS cho biết: Hàng năm, lãnh đạo đơn vị, công đoàn thường xuyên phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các phân xưởng, chi nhánh, tổ, đội sản xuất; tiến hành phúc tra công tác AT-VSLĐ, PCCN tại các đơn vị đã được kiểm tra. Trung bình mỗi năm chính quyền và công đoàn ĐLLS kết hợp kiểm tra được hơn 300 lần/năm; chính quyền và công đoàn các đơn vị...

LSO-Điện lực Lạng Sơn (ĐLLS) là một đơn vị đặc thù với nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh bán điện, số lượng cán bộ công nhân viên chức, lao động (CBCNV) đông, với hơn 600 người, địa bàn hoạt động rộng khắp trong toàn tỉnh bao gồm 11 chi nhánh và 2 phân xưởng rải khắp tại 11/11 huyện, thành phố. Do vậy, những năm qua, công tác AT- VSLĐ, PCCN luôn được đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc nên nhiều năm qua ĐLLS luôn là điểm sáng trong phong trào thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ, PCCN.
Ông Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn ĐLLS cho biết: Hàng năm, lãnh đạo đơn vị, công đoàn thường xuyên phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các phân xưởng, chi nhánh, tổ, đội sản xuất; tiến hành phúc tra công tác AT-VSLĐ, PCCN tại các đơn vị đã được kiểm tra. Trung bình mỗi năm chính quyền và công đoàn ĐLLS kết hợp kiểm tra được hơn 300 lần/năm; chính quyền và công đoàn các đơn vị trực thuộc kiểm tra được gần 800 lần/năm. Nội dung được kiểm tra tập trung chủ yếu vào các vấn đề: sổ sách quản lý kỹ thuật- an toàn, sử dụng trang bị, bảo quản dụng cụ AT-VSLĐ, PCCN, việc thực hiện đúng chế độ của CBCNV tại các đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các nguy cơ có thể gây tai nạn, sự cố tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn trong sản xuất – kinh doanh, chế độ, quyền lợi cho người lao động.
Ngoài ra đơn vị cũng thực hiện tốt công tác triển khai, phổ biến các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về AT-VSLĐ, PCCN của các cấp, các ngành có liên quan tới toàn thể cán bộ CBCNV tại 11/11 chi nhánh và 2 phân xưởng. Hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện liên quan đến công tác AT-VSLĐ như: thực hiện chế độ phiếu công tác, thao tác cho các chức danh được phép thực hiện phiếu; các quy trình, quy phạm triển khai Nghị định 106 của Chính phủ về “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp”. Ngoài ra, các cán bộ cấp trưởng, phó các đơn vị, các kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, và Chủ tịch Công đoàn bộ phận tại các đơn vị trực thuộc còn được bồi dưỡng, tập huấn các nội dung như: rút kinh nghiệm các vụ tai nạn đã xảy ra trong và ngoài ngành để từ đó đề ra các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động tương tự; tập huấn triển khai Nghị định số 35 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy. Việc thực hiện kiểm tra chấm điểm thi đua về AT- VSLĐ, PCCN cũng được thực hiện theo đúng quy định, những tồn tại phát hiện được qua kiểm tra đều được khắc phục kịp thời; công tác quản lý, theo dõi kiểm định, xin cấp giấy phép sử dụng cho các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về AT- VSLĐ, PCCN thực hiện theo đúng quy định của cơ quan PCCC và EVN. Kiểm tra việc chấp hành đúng đắn các chế độ bảo hộ lao động như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng hiện vật, chế độ cấp phát trang bị BHLĐ, chế độ của nữ CNVC… ĐLLS cũng phối hợp với Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh ngành điện lực trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ an toàn cho các trạm, tuyến đường dây cao, trung thế trong toàn tỉnh; mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: bình khí CO2, bình bọt, găng tay, sào, ủng cách điện… thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy mỗi năm từ 1 – 2 lần.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện nên ý thức của người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các CBCNV đều đã biết tự bảo vệ mình thông qua việc thực hiện tốt và chấp hành đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật- an toàn nên nhiều năm qua, ĐLLS đã không để xảy ra cháy nổ, cũng như không để xảy ra sự cố, các tai nạn chủ quan dẫn đến chết người trong khi làm việc. Với những thành tích đã đạt được, Điện lực Lạng Sơn đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Công thương tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua vì đã có nhiều thành tích trong công tác AT-VSLĐ, PCCN.

Hoàng Huy