Thứ tư,  29/11/2023

Từ 15/4/2010 Thanh tra VSATTP tại 6 huyện, thành phố

Bắt đầu từ 15/4/2010, Đoàn thanh tra liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn do Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn sẽ tiến hành đợt thanh, kiểm tra nhân tháng hành động vì chất lượng VSATTP 2010 tại 6 huyện, thành phố: Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn.Trong đợt này, đoàn sẽ thanh, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở thực phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP và cơ quan chuyên môn tham gia kiểm nghiệm thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2010 và công tác truyền thông trong tháng hành động của Ban chỉ đạo VSATTP các huyện, thành phố. Kiểm tra việc xây dựng và kế hoạch thanh, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm hành chính về VSATTP của các đội liên ngành VSATTP huyện, xã trong tháng hành động... Qua thanh, kiểm tra, đoàn sẽ kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP, đảm bảo...

Bắt đầu từ 15/4/2010, Đoàn thanh tra liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn do Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn sẽ tiến hành đợt thanh, kiểm tra nhân tháng hành động vì chất lượng VSATTP 2010 tại 6 huyện, thành phố: Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn.
Trong đợt này, đoàn sẽ thanh, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở thực phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP và cơ quan chuyên môn tham gia kiểm nghiệm thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2010 và công tác truyền thông trong tháng hành động của Ban chỉ đạo VSATTP các huyện, thành phố. Kiểm tra việc xây dựng và kế hoạch thanh, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm hành chính về VSATTP của các đội liên ngành VSATTP huyện, xã trong tháng hành động… Qua thanh, kiểm tra, đoàn sẽ kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng VSATTP, đảm bảo thực phẩm an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Dự kiến, hoạt động thanh, kiểm tra của đoàn tại các địa bàn trên sẽ kết thúc vào ngày 12/5/2010 và trong thời gian từ 13-14/5 sẽ tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.


Bảo Vy