Thứ ba,  28/11/2023

Khởi công xây dựng khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu

Ngày 10/4/2010, Ban Quản lý Dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 34 đã phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu trên địa bàn thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc. Đến dự có đại diện Ban Điều phối Dự án VAHIP Trung ương; đại diện một số sở, ngành và chính quyền địa phương.Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu có diện tích 5.890m2 với tổng mức đầu tư xây dựng 5.977 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư theo Dự án phòng chống địch cúm gia cầm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu sẽ góp phần khống chế cúm gia cầm độc lực cao ở cấp quốc gia bằng cách khống chế dịch tại gốc trong các đàn gia cầm nhập lậu, thân thiện với môi trường trong quá trình tiêu huỷ. Dự kiến Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm sẽ được xây dựng trong thời gian 180 ngày, tương...

Ngày 10/4/2010, Ban Quản lý Dự án VAHIP tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 34 đã phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu trên địa bàn thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc. Đến dự có đại diện Ban Điều phối Dự án VAHIP Trung ương; đại diện một số sở, ngành và chính quyền địa phương.Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu có diện tích 5.890m2 với tổng mức đầu tư xây dựng 5.977 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư theo Dự án phòng chống địch cúm gia cầm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm nhập lậu sẽ góp phần khống chế cúm gia cầm độc lực cao ở cấp quốc gia bằng cách khống chế dịch tại gốc trong các đàn gia cầm nhập lậu, thân thiện với môi trường trong quá trình tiêu huỷ. Dự kiến Khu tạm giữ và tiêu huỷ gia cầm sẽ được xây dựng trong thời gian 180 ngày, tương đương với 6 tháng.


Vũ Lê Minh