Thứ năm,  29/09/2022

Xã Đồng Giáp (Văn Quan): Tổ chức thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ

LSO-Thực hiện kế hoạch chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã ĐBKK năm 2010, xã Đồng Giáp (Văn Quan) đã tổ chức đưa các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến người dân. Tại chiến dịch, được sự giúp đỡ của Phòng Y tế, Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện, trạm xá xã đã thực hiện đặt DCTC cho 36 phụ nữ, khám phụ khoa cho 142 người và điều trị cho 91 người, đạt kế hoạch đề ra.Phát tờ rơi tuyên truyền công tác dân số cho bà con nông dân xã Đồng Giáp.Xã Đồng Giáp có 425 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng. Nhờ kiên trì tuyên truyền và thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến người dân một cách thuận tiện, đến nay, tổng số phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai là 365 người, đạt tỷ lệ 85,8%, trong đó đặt DCTC là 237 trường hợp, đình sản nữ 5 trường hợp, có 37 trường hợp dùng thuốc tránh thai, số còn lại là dùng các biện pháp khác như bao cao su, tránh thai tự nhiên…Năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Đồng...

LSO-Thực hiện kế hoạch chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã ĐBKK năm 2010, xã Đồng Giáp (Văn Quan) đã tổ chức đưa các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến người dân.
Tại chiến dịch, được sự giúp đỡ của Phòng Y tế, Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện, trạm xá xã đã thực hiện đặt DCTC cho 36 phụ nữ, khám phụ khoa cho 142 người và điều trị cho 91 người, đạt kế hoạch đề ra.
Phát tờ rơi tuyên truyền công tác dân số cho bà con nông dân xã Đồng Giáp.
Xã Đồng Giáp có 425 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng. Nhờ kiên trì tuyên truyền và thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến người dân một cách thuận tiện, đến nay, tổng số phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai là 365 người, đạt tỷ lệ 85,8%, trong đó đặt DCTC là 237 trường hợp, đình sản nữ 5 trường hợp, có 37 trường hợp dùng thuốc tránh thai, số còn lại là dùng các biện pháp khác như bao cao su, tránh thai tự nhiên…Năm 2009, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Đồng Giáp là 5,2%- ở mức thấp so với các địa phương khác của huyện Văn Quan.

MH