Chủ nhật,  03/12/2023

Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ đoàn, hội cấp xã năm 2010

LSO-Ngày 13/4/2010, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ đoàn, hội cấp xã năm 2010. Tham dự lớp học có 100 cán bộ đoàn, hội trên địa bàn thành phố, các huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình.Lớp học sẽ diễn ra trong hai ngày 13 – 14/4, qua đó học viên sẽ được bồi dưỡng các nội dung: Quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; một số đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam; quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay; đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Công giáo; công tác vận động quần chúng các tín đồ tôn giáo; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt...

LSO-Ngày 13/4/2010, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ đoàn, hội cấp xã năm 2010. Tham dự lớp học có 100 cán bộ đoàn, hội trên địa bàn thành phố, các huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình.
Lớp học sẽ diễn ra trong hai ngày 13 – 14/4, qua đó học viên sẽ được bồi dưỡng các nội dung: Quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; một số đặc điểm của tôn giáo ở Việt Nam; quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay; đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Công giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Công giáo; công tác vận động quần chúng các tín đồ tôn giáo; đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Hoàng Vương