Thứ tư,  29/11/2023

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ biểu dương điển hình tiên tiến

LSO-Ngày 12/4/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010. Tại hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006 - 2010 và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của nhà trường giai đoạn 2006 - 2010. Tại hội nghị có 4 tập thể và 11 cá nhân được nhà trường tặng giấy khen. Đồng thời, đề nghị biểu dương khen thưởng và bình chọn các cá nhân tiêu biểu đi dự tại Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Lạng Sơn lần thứ III đối với tập thể và các cá nhân xuất sắc....

LSO-Ngày 12/4/2010, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010.
Tại hội nghị, cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006 – 2010 và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của nhà trường giai đoạn 2006 – 2010. Tại hội nghị có 4 tập thể và 11 cá nhân được nhà trường tặng giấy khen. Đồng thời, đề nghị biểu dương khen thưởng và bình chọn các cá nhân tiêu biểu đi dự tại Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Lạng Sơn lần thứ III đối với tập thể và các cá nhân xuất sắc.

Phạm Tuấn