Thứ ba,  28/11/2023

Nghệ An: Tổ chức tốt việc tái định cư, di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Hủa Na

Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na, Nghệ An đang phối hợp với huyện Quế Phong nhằm thực hiện tốt việc xây dựng khu tái định cư và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Hủa Na. Theo kế hoạch, việc di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ phải hoàn thành trước tháng 6/2012 để tích nước, đảm bảo phát điện vào năm 2012.Hiện công ty đang phấn đấu trước ngày 30/10/2010 hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho tất cả các điểm tái định cư. Tiếp đó, sẽ tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công và tổ chức triển khai thực hiện thi công tại tất cả các điểm tái định cư. Riêng năm 2010, công ty hoàn thành các thủ tục giải ngân chi trả bồi thường cho 640 hộ dân của 6 bản vùng lòng hồ được di chuyển đến 7 điểm tái định cư (gồm các bản Piêng Pùng, Huôi Muồng, Na Quèn, Xốp Hinh, Nong Đanh của xã Đồng Văn và bản Lốc của xã Thông Thụ).Việc di dân tái định cư thuỷ điện...

Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na, Nghệ An đang phối hợp với huyện Quế Phong nhằm thực hiện tốt việc xây dựng khu tái định cư và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Hủa Na. Theo kế hoạch, việc di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ phải hoàn thành trước tháng 6/2012 để tích nước, đảm bảo phát điện vào năm 2012.

Hiện công ty đang phấn đấu trước ngày 30/10/2010 hoàn tất các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho tất cả các điểm tái định cư. Tiếp đó, sẽ tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công và tổ chức triển khai thực hiện thi công tại tất cả các điểm tái định cư. Riêng năm 2010, công ty hoàn thành các thủ tục giải ngân chi trả bồi thường cho 640 hộ dân của 6 bản vùng lòng hồ được di chuyển đến 7 điểm tái định cư (gồm các bản Piêng Pùng, Huôi Muồng, Na Quèn, Xốp Hinh, Nong Đanh của xã Đồng Văn và bản Lốc của xã Thông Thụ).

Việc di dân tái định cư thuỷ điện Hủa Na là việc làm rất khó khăn. Nguyên do, địa bàn di dời dân trải rộng trên nhiều bản, trình độ dân trí của người dân thấp, có nhiều hộ không muốn di dời đến nơi ở mới. Để làm tốt việc di dời dân, công ty phối hợp với huyện Quế Phong thực hiện việc tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách tái định cư và làm các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các giải pháp ổn định cuộc sống, sản xuất cho các hộ dân, với mục tiêu người dân di chuyển đến nơi ở mới có cuộc sống phải tốt hơn nơi ở cũ.

Được biết, thuỷ điện Hủa Na do Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na, Nghệ An làm chủ đầu tư, có công suất 180 MW (lớn thứ 2 tại Nghệ An, sau công trình thuỷ điện Bản Vẽ), khởi công vào tháng 3/2008. Để thực hiện công trình này, phải di dời 1.213 hộ (4.770 khẩu) sinh sống ở 14 bản thuộc 2 xã Đồng Văn và Thông Thụ, huyện Quế Phong./

Theo Website DangcongsanVietNam